TIJDELIJK HERBESTEMMEN

De groei van de studentenpopulatie zorgt voor een alsmaar toenemende vraag naar studentenkamers. Dit terwijl er nog altijd veel leegstand in Nederland is. Door leegstaand vastgoed te herontwikkelen tot tijdelijke studentenhuisvesting worden beide problemen aangepakt.

Waarom herbestemmen?

De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat er weinig beweging is waar te nemen op de woningmarkt voor studenten. De groei van de studentenpopulatie zorgt alsmaar voor een toenemende vraag naar studentenkamers. Dit terwijl de leegstand op ongeveer alle fronten groeit: van kantoren tot aan zorgvastgoed. De opgave voor de komende jaren zal daarom liggen in hergebruik van het bestaande.

Hoe herbestemmen?

Het concept van SHS Delft kenmerkt zich door het realiseren en exploiteren van leegstaand vastgoed voor een periode van maximaal 10 jaar. Het tijdelijke karakter van de projecten zorgt ervoor de kostenefficiëntie ontzettend belangrijk is. Omdat de stichting opgericht is door studenten, weten wij bovendien als geen ander wat de mogelijkheden en wensen van studenten zijn.

RECENT NIEUWS

PROJECTEN

flat

Studentenflat Aan ’t Verlaat

De Studentenflat Aan ’t Verlaat is het eerste opgeleverde project van SHS Delft. Deze voormalige broeder- en zusterflat van GGZ Delfland is na een periode van 10 jaar leegstand tijdelijk herontwikkeld tot studentenhuisvesting. Aankomende 10 jaar zal zij ruimte bieden aan 150 studenten in 15 huizen met gedeelde voorzieningen. In het gebouw wonen zowel internationale als Nederlandse studenten, die elkaar kunnen ontmoeten in de gezamenlijke multifunctionele ruimte.

 

Projectinformatie

Locatie:             Aan ’t Verlaat 31, Delft

Periode:            december 2014 – 2024

Gebruikers:      Studenten

Oppervlakte:    6000 m²

Realisatie:         150 onzelfstandige kamers voor 150 personen

P1070582

Studentenpaviljoens Aan 't Verlaat

Na een vruchtbare samenwerking met GGZ Delfland met als resultaat de Studentenflat Aan ’t Verlaat is besloten wederom de handen ineen te slaan voor de realisatie van dit nieuwe project. Dit langgerekte gebouw dat slechts één verdieping beslaat, is voor een periode van tien jaar ontwikkeld tot 126 woningen voor maximaal 131 studenten, in zelfstandig- en onzelfstandig verband. Voornamelijk de internationale student wordt goed vertegenwoordigd in dit nieuwe complex van SHS Delft.

 

Projectinformatie

Locatie:             Aan ’t Verlaat 33, Delft

Periode:            augustus 2015 – 2024

Gebruikers:      Studenten

Oppervlakte:    4800 m²

Realisatie:         121 onzelfstandige kamers voor 121 personen
.                           5 zelfstandige kamers voor 10 personen

jaagpad1

Jaagpad 1

In het voorjaar van 2016 heeft SHS Delft een ontwerpwedstrijd geïnitieerd voor de gemeenschappelijke ruimten van een voormalig kantoorpand aan het Jaagpad in Rijswijk. Dit pand is door Maatschap CoJo getransformeerd tot studentenhuisvesting en biedt woonruimte aan 90 internationale studenten. De door SHS Delft geïnitieerde wedstrijd had daarbij als doel om de gemeenschappelijke ruimten met een totaaloppervlakte van circa 350 vierkante meter een waardevolle toevoeging te laten zijn voor de toekomstige bewoners.

 

Projectinformatie

Locatie:             Jaagpad 1, Rijswijk

Periode:            augustus 2016 – 2026

Gebruikers:      internationale studenten

Oppervlakte:    350 m² gemeenschappelijke ruimten