Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft

Vastgoedontwikkeling door studenten

[heading text=”TIJDELIJK HERBESTEMMEN” align=”center” subtext=”De groei van de studentenpopulatie zorgt voor een alsmaar toenemende vraag naar studentenkamers. Dit terwijl er nog altijd veel leegstand in Nederland is. Door leegstaand vastgoed in Delft te herontwikkelen tot tijdelijke studentenhuisvesting worden beide problemen aangepakt.”]

 

[servicebox icon=”fa-recycle” contents=”Door verschillende economische en maatschappelijke veranderingen is leegstaand vastgoed is nog altijd zichtbaar in het alledaagse straatbeeld. Veel kantoren, winkels, kerken, rijksmonumenten en verzorgingshuizen staan leeg. Daarnaast zorgt de groei van de studentenpopulatie voor een toenemende vraag naar studentenkamers. SHS Delft ziet hier voor de aankomende jaren een opgave in: leegstaand vastgoed herbestemmen tot huisvesting voor verschillende doelgroepen met een focus op studentenhuisvesting. ” boxtype=”lefticonspacing” title=”Waarom herbestemmen?”]

[servicebox icon=”fa-building-o” contents=”Het concept van SHS Delft kenmerkt zich door het realiseren en exploiteren van leegstaand vastgoed voor een periode van maximaal 10 jaar. Het tijdelijke karakter van de projecten zorgt ervoor de kosteneffici├źntie ontzettend belangrijk is. Omdat de stichting opgericht is door studenten, weten wij bovendien als geen ander wat de mogelijkheden en wensen van studenten zijn.” boxtype=”lefticonspacing” title=”Hoe herbestemmen?”]