Samen is het toch veel gezelliger?

Steeds meer studenten wonen in studio’s. Daar kunnen twee verklaringen voor worden gegeven. In het jaarlijkse onderzoek van Kences – de landelijke studentenmonitor – komt naar voren dat de vraag naar studio’s toeneemt. Een door de vraag gestuurde stijgend aanbod kan hier de aanleiding van zijn. Dat leidt tot de tweede verklaring: voor investeerders is het bouwen van eenpersoonswoningen veel aantrekkelijker. Het puntensysteem en de huurtoeslag die studenten aan kunnen vragen maken het mogelijk dat hoge huren gevraagd kunnen worden. De student voelt dat door de genoemde huurtoeslag niet in zijn portemonnee. De prijs van een kamer in een studentenhuis verschilt daardoor niet veel van de prijs van een studio, zeker niet wanneer de prijs wordt vergeleken met het aantal voorzieningen dat al dan niet gedeeld moet worden.

En dat is jammer, want een studentenhuis kan een student heel veel brengen en heeft veel voordelen. Kosten kunnen worden bespaard, wat in deze tijd van studieleningen erg handig is. En het zorgt voor een uitbreiding van je vrienden- en kennissenkring. Mensen waar je op het eerste gezicht misschien niet bevriend mee zou raken, maar waar je het uiteindelijk goed mee kunt vinden. Instemmingen of hospiteeravonden kunnen een drempel zijn. Het is vaak al niet niks om naar een andere stad te verhuizen en aan een nieuwe studie te beginnen. Maar zo’n instemming is geen eenrichtingsverkeer. Een huis kiest jou en jij kiest voor een huis. Er is voor elk wat wils. De lage prijzen van studio’s maakt het makkelijker om voor de veilige optie te kiezen.
Dat terwijl het wonen in een studentenhuis je persoonlijke ontwikkeling verder kan brengen. Je gaat erg intensief met een klein groepje om. Dat vergt af en toe dat je een stap opzij moet zetten en dat je rekening moet houden met anderen. Maar je moet ook voor jezelf opkomen. Toch zijn de vriendschappen die je sluit het belangrijkst. Je komt niet thuis in een leeg huis en vindt steun bij elkaar. Je kunt elkaar helpen bij het studeren, het leren van huishoudelijke taken of andere problemen.
SHS Delft biedt ook studio’s aan, maar legt het accent op meerpersoonswoningen. Daar zit – naast het sociale aspect – ook nog andere gedachten achter. Leegstaand vastgoed transformeren is een les in zuinigheid. Een groepswoning heeft minder voorzieningen nodig, wat voor de student goed uitpakt en het ook nog wat duurzamer maakt. Ook behouden de studentenhuizen een onderdeel van de Nederlandse studentencultuur.

In het nieuwe project Abtswoude Bloeit ligt het accent wederom op het met elkaar samenleven. Dit keer niet alleen met andere studenten. In het gebouw wonen ook ouderen in aanleunwoningen en cliënten van Stichting PerspeKtief. De gemeenschappelijke ‘Woonkamer van de wijk’ moet ervoor zorgen dat er een ‘community’ ontstaat. Studeren gaat immers niet alleen om het leren van een vak. Om jezelf voor te bereiden op de toekomst zal je je ook persoonlijk moeten ontwikkelen. Voor mijzelf is mijn tijd in mijn studentenhuis van grote betekenis geweest.

Design & Build workshop Stadmakerscongres

In het nieuwe project Abtswoude Bloeit! zal op de begane grond een grote ruimte van zo’n 400 m2 ingericht worden als Woonkamer van de Wijk. In deze woonkamer kunnen niet alleen de bewoners, maar ook de buurt en andere geïnteresseerden elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Voor deze ruimte moet een ontwerp gemaakt worden en SHS Delft heeft daarvoor in samenwerking met de Veldacademie een Design & Build-workshop georganiseerd tijdens het Stadmakerscongres 2017.

Read More

SHS Delft is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Bestuur 12 is nog maar anderhalve maand aan de slag, maar er moet inmiddels ook alweer nagedacht worden over bestuursleden voor de volgende periode. Het bestuur bestaat uit vier studenten van de TU Delft die zich een jaar fulltime voor de stichting inzetten.

Read More

De tegenhanger van het traditionele wonen

Afbeelding: via Pexels

Als stichting proberen wij in te spelen op maatschappelijke (woon)trends, om onze projecten zo succesvol mogelijk te maken. De twee belangrijkste trends waar SHS zich op focust, zijn natuurlijk de leegstand van panden en het tekort aan studentenkamers binnen Delft. Er zijn echter ook grote, landelijke trends die wij als stichting niet aan ons voorbij kunnen laten gaan. 

Read More

Hoog bezoek op ons kantoor

Vandaag is Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, langs geweest op ons kantoor Aan ’t Verlaat. We hebben met elkaar gesproken over het ontstaan van SHS Delft, onze dagelijkse taken zoals de zoektocht naar nieuwe panden en hoe het is om je

Read More

SHS Delft zoekt nieuwe bestuursleden!

Voor de periode september 2017 tot september 2018 is SHS Delft op zoek naar twee nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Heb jij affiniteit met het transformeren van leegstaand vastgoed en wil je de kamernood onder studenten oplossen? Zou je graag een jaar praktijkervaring

Read More

Workshop circulair productontwerp

EN

SHS Delft is opzoek naar enthousiaste studenten die affiniteit hebben met transformatie en met circulair bouwen. Deze twee aspecten worden gecombineerd in een door SHS Delft geïnitieerd project waarbij circulaire, demontabele producten voor zeer tijdelijke transformatieprojecten ontwikkeld zullen worden.

Read More

Nauwkeurigheid van de initiële begroting van transformatieprojecten

Foto: the olympic

Bij tijdelijke transformatieprojecten is het vaak van essentieel belang dat zoveel mogelijk gebouwcomponenten hergebruikt worden. Zo niet, dan komt de benodigde investering zodanig hoog te liggen, dat de hogere investering niet binnen een periode van 10 jaar terugverdiend kan worden en daarmee

Read More

Zorg voor woonruimte

In de beginfase van SHS Delft bekeken mijn collega-bestuurders en ik verschillende leegstaande kantoorgebouwen in Delft en Rijswijk en onderzochten we of ze geschikt waren om te transformeren tot studentenwoningen. Niemand had destijds verwacht dat het eerste project van SHS Delft geen

Read More
1 2 3 5