Crisis- en herstelwet 5 jaar oud

Crisis- en herstelwet 5 jaar oud

Voor de realisatie van de Studentenflat Aan ’t Verlaat is de nieuwe wetgeving rond de Crisis- en herstelwet van groot belang geweest. Dit jaar heeft deze haar eerste lustrum mogen vieren, dus vonden wij het tijd voor het geven van achtergrondinformatie en de betrekkingen tot SHS Delft. 

Naar aanleiding van de economische crisis die ons land de afgelopen jaren heeft geteisterd en tevens heeft gezorgd voor een sterke stagnatie van de bouw, is de Crisis – en herstelwet op 31 maart 2010 in werking getreden. Doel van de wet is het vergemakkelijken van procedures rond vergunningsaanvraag- en realisatie van groot- of kleinschalige bouwprojecten.

Waar de wet in eerste instantie bedoeld was voor een korte periode en zou vervallen per 1 januari 2014, is deze wegens groot succes op 25 april 2013 grotendeels ingesteld voor onbepaalde tijd.

De Crisis- en herstelwet bestaat uit drie hoofdonderdelen:

Bestuursrechtproces
Door een vereenvoudiging van het bestuursrechtproces krijgt men nu inzicht in de procedure en de toetsing door een bestuursrechter, die nu tevens sneller uitspraak moet doen. Ook kunnen decentrale overheden niet langer in beroep gaan tegen centrale besluiten. Dit is vooral van toepassing op grote bouwprojecten zoals gebiedsontwikkeling.

Bijzondere voorzieningen
Dit speerpunt vergroot de beweegruimte binnen de bestaande bouwwetgeving, waardoor experimentele- en innovatieve bouwprojecten meer kans van doorslag vinden.

‘Quick wins’
Deze speerpunten, toegevoegd aan de wet op 25 april 2013, verlagen de kosten van planvoorbereiding, zorgen voor een snellere en flexibele vergunningsaanvraagprocedure en maken bijvoorbeeld tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan mogelijk.

 

SHS Delft
Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor SHS Delft en haar projecten? Er zijn verschillende segmenten van de wet waarvan wij dankbaar gebruik maken. Ten eerste zorgt het onderdeel ‘bijzondere voorzieningen’ voor een flexibele omgang met bestaande bouwwetgeving. Zo mogen wij, omdat de herontwikkeling van tijdelijke duur is, incidenteel afwijken van het huidige Bouwbesluit. Doordat wij niet hoeven te voldoen aan de hedendaagse isolatie-eisen, kon een hoge investeringssom door het isoleren van de Studentenflat Aan ‘t Verlaat voorkomen worden. Ook konden de originele brandvoorzieningen gehandhaafd worden.

Daarbij is op 1 november 2014 een voor ons zeer belangrijke wetwijziging aangenomen, waardoor het tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan in plaats van slechts vijf jaar, nu een maximum kent van tien jaar. Bovendien is de wettelijke termijn van deze aanvraagprocedure verlaagd van 26 naar 8 weken.

Op de voormalige Zusterflat rustte het bestemmingsplan ‘maatschappelijk wonen’, voor het realiseren van de studentenkamers was een wijziging naar ‘wonen’ nodig. In de vergunningsaanvraag, ingediend op 1 november 2014, is een aanvraag gedaan voor het tien jaar afwijken van het bestemmingsplan. Na de gestelde periode zal deze wijziging vervallen en wordt het bestemmingsplan weer teruggezet naar originele staat. In combinatie met de Leegstandwet, die men in staat stelt om een gebouw of woning voor tijdelijke duur te verhuren, vervalt hiermee ook de huurbescherming van de bewoners. Dat stelt ons in staat om de bewoners te verplichten het gebouw te verlaten. Deze zijn hier natuurlijk geheel van op de hoogte.

Waar een vergunningsaanvraag vroeger 26 weken kon geschiedden, had de gemeente Delft nu slechts 8 weken om het projectplan te beoordelen en (eventueel) goed te keuren. Omdat dit in ons geval al binnen 4 weken het geval was, konden op 1 januari 2015 de eerste bewoners de Studentenflat Aan ’t Verlaat betrekken.

 

Kijk voor meer informatie over:

Achtergrond Crisis- herstelwet naar deze download van het ministerie
Wijzigen Crisis- en herstelwet bij Kenniscentrum InfoMil
Aanpassingen tijdelijke wijziging bestemmingsplan bij Six Advocaten