De stichting

[heading text=”Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting” align=”center” subtext=”Voor studenten, door studenten. “]

SHS Delft, Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft, is opgericht in 2011 en richt zich op de combinatie van twee problemen: de leegstand binnen het vastgoed en de grote vraag naar betaalbare studentenkamers. Wij hebben geen winstoogmerk; hierdoor worden transformaties die voorheen geen kans van slagen hadden een stuk aantrekkelijker voor zowel de pandeigenaar als de gebruikers.

Het is onze missie om vastgoedeigenaren van hun maatschappelijke taak jegens het reduceren van leegstand te overtuigen, door het presenteren van een voor hen tijdelijk en kosteloos alternatief voor leegstand. Hiermee beogen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier de problemen van leegstand en studentenhuisvesting op te lossen, en het bewustzijn over de mogelijkheden die herbestemming hierin speelt onder relevante partijen te vergroten.

Naast huisvesting voor studenten richt de stichting zich op andere actuele maatschappelijke problemen: het tekort aan betaalbare woningen voor economisch daklozen; de vergrijzing en de vereenzaming van ouderen; onvoldoende woongelegenheid voor jongeren met een fysieke of mentale beperking; huisvesting voor studenten sport- en cultuurverenigingen in Delft en de beperkte duurzame mogelijkheden voor zeer tijdelijke transformatieprojecten. Klik voor onze concrete doelstellingen hier.

[heading text=”Tijdelijk herbestemmen” align=”center” subtext=”Leegstaand vastgoed tijdelijk herbestemmen volgens de crisis- en herstelwet”]

Het concept van SHS Delft kenmerkt zich door het herbestemmen van leegstaand vastgoed tot tijdelijke huisvesting voor studenten waar mogelijk in combinatie met een andere doelgroep. Zo richt de stichting zich momenteel op een project waarbij 90 studenten direct naast ouderen zullen wonen. In ruil voor huurkorting zal een deel van deze studenten sociale zorg bieden aan de ouderen. Dat kan variëren van gezellig een praatje maken tot de wekelijkse boodschappen en van het koken van een avondmaaltijd tot het begeleiden van een wandeling. Het gaat er met name om dat de studenten inzet tonen en betrokken zijn.

Dit concept is uitvoerbaar dankzij de invoering van de Crisis- en Herstelwet. Hierdoor is het tegenwoordig mogelijk om via een verkorte procedure van acht weken de bestemming van een pand tijdelijk (tot 10 jaar) te ontheffen. Daartoe behoort ook de gewijzigde Leegstandswet, met voor de pandeigenaar als voordeel dat de rechten van de huurders na afloop van de transformatieperiode vervallen. Bovendien krijgt de eigenaar hierdoor de kans om gedurende die periode na te denken over een vervolgplan.

Ondanks deze goede ontwikkelingen zorgt het tijdelijke karakter van de projecten ervoor dat het bereiken van kostenefficiëntie ontzettend belangrijk blijft. Als stichting, opgericht door studenten, hebben wij van deze nood onze deugd gemaakt. Zo kunnen de toekomstige bewoners gebruik maken van de mogelijkheid om, in ruil voor huurkorting, mee te helpen tijdens de bouw. Bij de transformatie van een voormalige zusterflat hebben werkstudenten geholpen met kleine sloop- en verbouwingswerkzaamheden. Deze mogelijkheid zal ook bij toekomstige projecten weer worden geboden.

[servicebox icon=”fa-puzzle-piece” contents=”Veel ontwikkelaars durven vaak niet te werken met ‘buitenbeentjes’: ‘ongeschikt’ vastgoed, ‘lastige’ doelgroepen en ongewone samenwerkingsverbanden. SHS Delft gelooft dat er in deze categorie vaak meer mogelijk is dan ontwikkelaars willen of kunnen zien. Doordat SHS Delft een kleine, jonge organisatie is, is ze flexibel en daardoor makkelijker mee te gaan met veranderingen. Daarnaast worden er elk half jaar structurele nieuwe inzichten gevormd door de toevoeging van twee nieuwe bestuursleden. Wij zijn geen proffesionals maar kunnen daardoor onconventioneel en creatief om gaan met praktische problemen die tijdelijke projecten met zich meebrengen. Deze aspecten maken SHS Delft tot een geschikte partij om tijdelijke herbestemmingen succesvol te realiseren. Hierbij zal de sociaal-maatschappelijke grondslag van de stichting altijd centraal blijven staan.
” boxtype=”lefticonspacing” title=”Onconventioneel”]
[servicebox icon=”fa-graduation-cap” contents=”Bij SHS Delft doet het bestuur veel kennis op op het gebied van bestuurlijk functioneren en het transformatieproces. Daarnaast vindt de stichting het belangrijk om actuele maatschappelijke kwesties aan te kaarten bij andere vastgoedorganisaties. Het is daarom haar doel om ieder studiejaar minstens vier gastcolleges en twee workshops te verzorgen. Bovendien worden er regelmatig nieuwsberichten en blogs gepubliceerd op de website. Hierbij ligt de focus op de actuele maatschappelijke problematiek binnen het vastgoed en huisvestingsvraagstukken.
” boxtype=”lefticonspacing” title=”Kennisdeling”]