Doelstellingen

[heading text=”Inspelen op actuele maatschappelijke problematiek” align=”center” subtext=”SHS Delft wil graag de wereld verbeteren maar begint in Delft. Het is onze doelstelling om actuele maatschappelijke problemen op te lossen door (tijdelijke) huisvesting te realiseren in leegstaande panden. Maatschappelijke problemen die momenteel actueel zijn: huisvesting voor economisch daklozen; de vergrijzing en de vereenzaming van ouderen; onvoldoende woongelegenheid voor jongeren met een fysieke of mentale beperking; huisvesting voor studenten sport- en cultuurverenigingen in Delft, beperkte duurzame mogelijkheden voor zeer tijdelijke transformatieprojecten… SHS Delft lost deze problemen op door de verschillende doelgroepen te huisvesten in getransformeerde panden, vaak in combinatie met huisvesting voor studenten. “]
[servicebox icon=”fa-building-o” contents=”Leegstaand vastgoed is nog altijd zichtbaar in het alledaagse straatbeeld: veel kantoren, winkels, kerken, rijksmonumenten en verzorgingshuizen staan leeg. Deze leegstand is het gevolg van verschillende economische en maatschappelijke veranderingen. SHS Delft heeft als doel om dit probleem op te lossen door de leegstand te combineren met de groeiende vraag naar huisvesting voor verschillende doelgroepen.” boxtype=”lefticonspacing” title=”Leegstand”]
[servicebox icon=”fa-graduation-cap” contents=”Op het gebied van kennisontwikkeling richt de stichting zich op het verzamelen en het vergroten van theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van herbestemming naar (studenten-)huisvesting. De stichting deelt deze opgedane kennis zo veel mogelijk met ge├»nteresseerde medestudenten, marktpartijen en overheden om het concept en de uitwerkingen van herbestemmingsprojecten onder de aandacht te brengen.” boxtype=”lefticonspacing” title=”Kennisdeling”]
[heading text=”Voordelen van (tijdelijke) herbestemming” align=”center”]
[servicebox icon=”fa-caret-right” contents=”De eigenaar bepaalt de huurperiode, waardoor ruimte ontstaat om een nieuwe bestemming of huurder te vinden.” boxtype=”lefticonspacing” title=”Ruimte voor nieuwe plannen”][servicebox icon=”fa-caret-right” contents=”SHS Delft neemt alle vaste lasten van het vastgoed voor haar rekening.
” boxtype=”lefticonspacing” title=”Herbestemmen om weer huurinkomsten te genereren”]
[servicebox icon=”fa-caret-right” contents=”Gebruik van leegstandwet leidt tot beperkte huurbescherming.” boxtype=”lefticonspacing” title=”Gegarandeerd lege oplevering”][servicebox icon=”fa-caret-right” contents=”Het pand wordt weer gebruikt waardoor inbraak en verval een halt wordt toegeroepen.
” boxtype=”lefticonspacing” title=”Tegengaan van verpaupering “]