Explosieve groei vraagt om innovatieve oplossingen

Explosieve groei vraagt om innovatieve oplossingen

In september 2018 is een recordaantal eerstejaarsstudenten begonnen aan de TU Delft. Het zijn er zo’n vijfhonderd meer dan in 2017 (AD, 2018). De universiteit blijft groeien en nadert de 25.000 studenten (TU Delta, 2017). Een aantal dat internationale allure uitstraalt en een grote impact zal hebben op een middelgrote stad als Delft. Waar kan deze groei opgevangen worden?

Delft kent zo’n 101.000 inwoners waarvan ongeveer 20.000 tussen de 15 en 25 jaar (CBS, 2017). De studentenpopulatie is in Delft op allerlei manieren zichtbaar, van de rondzwervende oranje Mobikes, de lege bierschappen in de Jumbo tot de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Studenten zorgen niet alleen voor overlast, maar zijn ook een verrijking voor de stad mits er goed mee wordt omgegaan. De aanwezigheid van een hogere onderwijsinstelling biedt werkgelegenheid, is goed voor de economie en zorgt voor diversiteit in een stad (Florida, 2006). Als Delft zichzelf wil profileren als kennis- en studentenstad, is het dan wel wenselijk dat internationale studenten voor huisvesting moeten uitwijken naar buurtgemeenten als Pijnacker, Delfgauw en Rijswijk?

Het huisvestingsprobleem van de universiteit uit zich niet alleen in onderwijs-gerelateerde activiteiten, zoals colleges in de bioscoopzaal, maar ook in het toenemende tekort op de studentenwoningmarkt. Afgelopen jaren schoten de verkamerde koopwoningen als paddenstoelen uit de grond. Dit zorgde voor veel onrust en overlast in verschillende wijken van Delft. Een teken dat de stad de groeiende studentenpopulatie niet meer in de hand kon houden, bleek uit het invoeren van de anti-verkameringswet. Verhuurders die een koopwoning met een WOZ-waarde lager dan €265.000 euro willen opdelen in meerdere kamers om te verhuren, moeten een omzettingsvergunning aanvragen bij de gemeente (Gemeente Delft, 2019). Op deze manier wil de gemeente de leefbaarheid van de Delftse wijken in de hand houden.

Dit betekent echter niet dat studenten vanaf nu alleen nog maar
in complexen gehuisvest moeten worden. Het komt erop neer dat de balans tussen
studentenwoningen en gezinswoningen hersteld moet worden in bepaalde wijken van
Delft. Het biedt mogelijkheden voor woningcorporaties en verhuurders om na te
denken over vernieuwende initiatieven en projecten. De kloof tussen stad en
universiteit moet verkleind dan wel gedicht worden. Hiervoor is het
noodzakelijk om te breken met de ‘universiteits-bubbel’ waarbij alle
universitaire activiteit enkel op de campus en in studentencomplexen
plaatsvindt. De explosieve groei van de universiteit vraagt om innovatieve en
vernieuwende oplossingen voor de huisvestingsvraagstukken. Voorbeelden hiervan
zijn multifunctionele (onderwijs)ruimten en het realiseren van tijdelijke en
flexibele woningen. Mocht de vraag in de toekomst veranderen, dan kunnen deze
panden gemakkelijk getransformeerd worden naar een andere functie.

SHS levert een bijdrage door leegstaand (en dus inefficiënt) vastgoed te transformeren naar tijdelijke studentenwoningen. Hiermee wordt de druk op de studentenwoningmarkt verlicht en wordt de leegstand aangepakt. SHS tracht bij de transformatie van deze panden geen standaard studentencomplexen op te leveren, maar een meerwaarde toe te voegen voor de omgeving en de stad. Bij Abtswoude Bloeit is dit tot stand gekomen in de vorm van de ‘Woonkamer van de Wijk’, een semipublieke woonkamer in de plint van het gebouw waar ruimte is voor allerlei initiatieven en evenementen. Tevens worden in het gebouw drie verschillende doelgroepen (studenten, ouderen en economisch daklozen) gehuisvest, waardoor de focus verschuift van enkel studentenhuisvesting naar passende huisvesting voor groepen in de maatschappij die daar behoefte aan hebben.

In de toekomst zal er afgeweken moeten worden van de
traditionele (studenten)huisvesting en moet er gestart worden met het
realiseren van duurzame, flexibele en vooral innovatieve vormen van huisvesting
in de stad Delft. Met onderwijsinstellingen als de TU Delft, waarvan de
faculteit Bouwkunde als nummer drie ter wereld wordt beoordeeld, heeft Delft de
kennis over woningbouw letterlijk binnen handbereik. Ik hoop voor de toekomst
op veel creatieve oplossingen en samenwerkingen binnen de mooie stad Delft!