FAQ

[heading text=”FAQ”]

Bestuursjaar bij SHS Delft

Wat zijn de verschillende functies binnen het bestuur van SHS Delft?

Er zijn vier functies binnen het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid vastgoed, de functies worden hieronder uitgelegd.

Secretaris/voorzitter
De secretaris houdt zich overwegend bezig met promotie van de stichting en verslaglegging van de voortgang van de stichting en haar projecten. Je zorgt voor continue naamsbekendheid van SHS Delft en houdt nieuwe ontwikkelingen in de vastgoedbranche in de gaten. Samen met de voorzitter ben je vaak aanwezig bij gesprekken met externe partijen, waardoor je veel nieuwe contacten op doet.  Verder ben je de controlerende factor binnen het bestuur en is het zaak om overzicht te houden over alle bezigheden van jouw mede bestuursleden.

De periode als secretaris dient tevens als inwerkperiode voor het voorzitterschap, dat je na een half jaar zal verkrijgen. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt voor interne en externe partijen, waardoor je zal optreden als het gezicht van de stichting. Je stuurt het bestuur in haar dagelijkse werkzaamheden en je legt de focus op prioriteiten voor de lange termijn. Hiernaast leid je als voorzitter de interne- en externe vergaderingen.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het uitzoeken van de financiële haalbaarheid van projecten. Je brengt hiervoor onder andere de bouw- en exploitatiekosten van transformatieprojecten in kaart. Daarnaast is het jouw taak om de juiste huurprijzen te bepalen voor de kamers door middel van het uitvoeren van een marktonderzoek. Hierbij bewaak je in samenwerking met het bestuurslid vastgoed de betaalbaarheid en kwaliteit van de studentenwoningen. Naast het rekenen aan nieuwe projecten, ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van de reeds opgeleverde projecten. Niet onbelangrijk, is het tevens de taak van de penningmeester om de financiële continuïteit van de stichting te waarborgen. Hierbij behoren activiteiten zoals jaarrekeningen en begrotingen opstellen, sponsoring zoeken en het beheren van de liquide middelen ook tot jouw takenpakket.

Bestuurslid vastgoed
Het bestuurslid vastgoed is verantwoordelijk voor de voortgang van een project en controleert en stuurt dit door het maken en ontwerpen van bouwtekeningen, het doen van aanbestedingen, het onderhandelen over offertes en het voeren van bouwoverleg. Daarbij bewaak je de kwaliteit van de studentenwoningen en onderhandel je samen met de penningmeester over de huurprijzen van de woningen voor de studenten. Een bestuurslid vastgoed moet daarom zowel affiniteit hebben met het ontwerpen, als met bouwmanagement. Ook het constant in de gaten houden van de vastgoedmarkt in Delft en omgeving, voor eventuele toekomstige projecten, ligt binnen jouw takenpakket.

Wat houdt een bestuursjaar bij SHS Delft in?

Het bestuur leidt de dagelijkse activiteiten rondom de opzet, realisatie en het beheer van de transformatieprojecten. Het bestuur is momenteel bezig met de bouw van het derde grote vastgoedproject, waar je op deze pagina meer over kunt lezen.

Tijdens een bestuursjaar bij SHS Delft doe je enorm veel praktijkervaring op. Dit is ervaring die je niet krijgt tijdens je studie of door het uitvoeren van opdrachten tijdens een stage. Daarnaast krijg je tijdens een bestuursjaar enorm veel kansen om te werken aan je persoonlijke, communicatieve en bestuurlijke vaardigheden. Als bestuurslid sta je een jaar lang aan het hoofd van de stichting, waardoor je je niet alleen inhoudelijk bezighoudt met projecten, maar ook een groot organisatorisch takenpakket op je neemt. Tijdens je bestuursperiode bouw je een groot netwerk op met allerlei professionals uit de bouw- en managementwereld en maak je kennis met verschillende (grote) organisaties binnen Delft.

Alle bestuursleden zijn een jaar lang full-time bezig met de werkzaamheden. Per halfjaar worden er twee bestuursleden door gewisseld, om continuïteit te behouden zonder dat er kennis verloren gaat. In februari treden een nieuwe secretaris/voorzitter en penningmeester aan en in september treden een secretaris/voorzitter en bestuurslid vastgoed aan. Op deze manier leer je dus ook binnen twee verschillende teams samenwerken, waardoor je je nog beter kunt ontwikkelen.

Bestuursleden ontvangen een bestuursvergoeding voor hun werkzaamheden, zie ook verderop op deze pagina.

Hoe ziet een gemiddelde dag als bestuurslid bij SHS Delft eruit?

Het verschilt erg per functie en per periode wat de werkzaamheden van het bestuur zijn. Meer informatie over de functies kun je bij de vragen hierboven vinden. Als je erg veel interesse hebt in de huidige werkzaamheden van het bestuur, kun je altijd een mail sturen naar info@shsdelft.nl. Het bestuur is altijd erg bereid en geïnteresseerd om je meer te vertellen over waar we mee bezig zijn! In principe werkt het bestuur vijf dagen per week gedurende normale werktijden op kantoor. Het kan ook voorkomen dat het bestuur een dag op locatie werkt en dus aanwezig is bij de bouw van een project. Daarnaast neemt het bestuur ook vaak deel aan evenementen en congressen waar we ons netwerk kunnen verbreden en meer informatie kunnen verspreiden/opdoen.

Elk bestuurslid heeft zijn eigen takenlijst, die aan het begin van de week tijdens de bestuursvergadering met de andere bestuursleden besproken wordt. Omdat het een klein bestuur betreft, is er vaak overlap tussen de verschillende bezigheden. Daarnaast zijn alle bestuursleden vaak erg goed op de hoogte van waar de anderen mee bezig zijn. Op deze manier wordt er een prettige werksfeer gecreëerd, waarbij veel ruimte is voor het geven van feedback en samenwerking.

Ik heb interesse in een bestuursjaar bij SHS Delft. Wanneer zijn jullie op zoek naar nieuwe bestuursleden?

Het bestuur van SHS Delft bestaat uit vier studenten van de TU Delft. Elk halfjaar zoeken wij twee nieuwe bestuursleden, die zich een jaar voor de stichting willen inzetten. Er blijven altijd twee bestuursleden zitten, zodat de kennis binnen de stichting niet verloren gaat. Elke september en februari starten de bestuursjaren. In februari zoeken wij een secretaris en penningmeester, in september een secretaris en bestuurslid vastgoed. Bij een bestuurswissel wordt de zittende secretaris de voorzitter. Het is dus niet mogelijk voor de functie voorzitter te solliciteren.
De zoektocht naar bestuursleden begint ongeveer vier maanden voor de bestuurswissel. Houd hiervoor de website in de gaten, hier zal tijdens de zoektocht meer informatie op te vinden zijn. Verder is het altijd mogelijk je motivatie en cv op te sturen naar info@shsdelft. Je kan via dit e-mailadres ons ook laten weten dat je interesse hebt, dan sturen wij je zodra wij van start gaan met de zoektocht naar bestuursleden een mail met de vraag of je op dat moment nog steeds interesse hebt.

Kan ik in aanmerking komen voor een bestuursjaar bij SHS Delft?

Het belangrijkste is dat je affiniteit met herbestemming en bouwprojecten hebt, welke studie je doet maakt in principe niet uit. Omdat de stichting zich vooral bezighoudt met zaken die gerelateerd zijn aan bouwkunde, zijn de meeste studenten bij SHS Delft bouwkunde studenten. Wij hebben echter ook studenten van technische bestuurskunde, civiele techniek en natuurkunde in het bestuur gehad. Alleen als je bestuurslid vastgoed wilt worden, moet je wel om kunnen gaan met programma’s zoals AutoCad en ontwerpervaring hebben. Eerstejaarsstudenten hebben in de regel nog te weinig ervaring en kennis om een bestuursjaar bij SHS Delft te doen. Vanaf het tweede studiejaar kun je wel solliciteren.

Kan ik nog studeren naast een bestuursjaar bij SHS Delft?

In principe is een bestuursjaar fulltime en is dat niet te combineren met studeren. Wel kan er per individu bekeken worden of er vakken naast het bestuur gedaan kunnen worden. Op deze manier is het volgen van kleine vakken wellicht nog mogelijk. Wel moet je er rekening mee houden dat de taken voor het bestuur bij SHS Delft voor gaan.

Krijg ik een vergoeding voor een bestuursjaar bij SHS Delft?

Er staat een vergoeding tegenover het werk dat je als bestuurslid levert voor SHS Delft. Deze vergoeding is ter compensatie voor de gemiste studiefinanciering. Voor meer informatie kun je mailen naar info@shsdelft.nl.

SHS Delft en haar herbestemmingsprojecten

Wat is de rol van SHS Delft bij een herontwikkelingstraject?

SHS Delft initieert het project en is vervolgens betrokken bij alle aspecten van de herontwikkeling. Het bestuur voert onderhandelingen met externe partijen, maakt de ontwerpen en berekeningen en het managet de bouwwerkzaamheden. SHS Delft heeft een driepartijenovereenkomst met de eigenaar van het pand en een investeerder. SHS Delft fungeert hierin als een projectontwikkelaar. Nadat de studenten in het pand zijn getrokken, wordt het beheer uitbesteed aan een externe partij. Hierdoor kan de stichting zich focussen op volgende transformatieprojecten. Wel blijft SHS Delft betrokken bij de kwaliteitsbewaking. Hierin controleren wij de uitvoerende beheerder zodat de stichting nog steeds de kwaliteit van het project voor haar bewoners kan waarborgen.

Ik ben geïnteresseerd in het herontwikkelingstraject van een van de projecten. Waar kan ik terecht voor meer informatie hierover?

Op de projectpagina is meer informatie te vinden over de herontwikkeling van de verschillende projecten van SHS Delft. Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met SHS Delft via info@shsdelft.nl

Is SHS Delft op zoek naar nieuwe herontwikkelingsprojecten?

Zolang er behoefte is aan meer studentenwoningen en er leegstaande panden zijn zal SHS Delft zich inzetten om deze panden tijdelijk te transformeren tot studentenhuisvesting. Het bestuur is dan ook continu op zoek naar nieuwe gebouwen.

Ik ben op zoek naar een functie voor een leegstaand pand, hoe kan ik in contact komen met SHS Delft?

SHS Delft wil u graag helpen met het transformeren van leegstaand vastgoed. Door te mailen naar info@shsdelft.nl kunt u in contact komen met het bestuur van de stichting.

Ik wil graag een kamer huren in een van jullie bouwprojecten, waar kan ik hiervoor terecht?

Kamers die vrijkomen in al opgeleverde projecten in Nederlandse studentenhuizen zullen in eerste instantie door het huis zelf worden opgevuld. Elk huis heeft de mogelijkheid zelf op zoek te gaan naar een nieuwe huisgenoot, al dan niet door een instemming. Indien er een instemming plaatsvindt, wordt deze meestal gedeeld op websites als kamernet.nl, roombase.nl.

Studentencomplex Aan ’t Verlaat
Vrijgekomen kamers voor internationale studenten in studentencomplex Aan ’t Verlaat worden opgevuld door het International Office van de TU Delft. Omdat veel internationale studenten geen connectie hebben met de Delftse woningmarkt, biedt de TU Delft kamers aan internationale studenten aan.
Zelfstandige kamers in studentencomplex Aan ’t Verlaat worden verhuurd door onze beheerpartij 4-Freedom. Dit zullen zij doen vanuit hun eigen bestand met kamerzoekenden in Delft. Ga naar de website van 4-Freedom om je daarvoor in te schrijven.

Abtswoude bloeit!
De eerste bewoners van Abtswoude bloeit! zijn middels een selectieprocedure geselecteerd. Hierbij werd vooral gekeken naar de motivatie die studenten hebben om in een bijzonder, maatschappelijk project als Abtswoude bloeit! te gaan wonen. Kamers die later in het project vrijkomen, zullen worden opgevuld door middel van het organiseren van een instemming door de huisgenoten zelf. Zelfstandige kamers worden verhuurd door de beheerder van het pand. Later zal hiervoor een inschrijfpagina beschikbaar zijn.

Ik huur een kamer en ik heb een vraag, met wie kan ik contact daarvoor opnemen?

Het beheer van de kamers in het Studentencomplex Aan ’t Verlaat wordt uitgevoerd door 4-Freedom, voor vragen kun je terecht bij de beheerder via utrecht@4-freedom.nl. In de instructiegids die alle bewoners ontvangen staat tevens een lijst met overige contactgegevens onder het kopje ‘beheer’, zoals de huismeester.

Voor de bewoners van Abtswoude zal ook een instructiegids worden opgesteld met de juiste contactgegevens. Abtswoude zal een eigen huismeester krijgen waar bewoners terecht kunnen met een vraag of klacht.

I'm a international and I would like to have more information about SHS Delft or a project of SHS Delft?

SHS Delft is currently working on being more helpful towards non-Dutch speaking students. Some of our pages have an English section.  If you have any questions, feel free to contact us by email: info@shsdelft.nl.

[heading text=”NEEM CONTACT OP MET SHS DELFT” subtext=”Indien uw vraag niet terug te vinden is in de FAQ, kunt u ons altijd een mail sturen door het onderstaande contactformulier in te vullen.”][contact-form-7 404 "Not Found"]