Gebruik dat lege vastgoed!

Gebruik dat lege vastgoed!

Op 14 juni was SHS aanwezig bij de conferentie Flexwonen in het provinciehuis Den Haag. Hier zijn twee workshops gegeven over flexwonen in leegstaande panden. Het verslag van de dag is door het Provinciehuis op hun website geplaatst. Deze is hieronder te lezen.

 

Workshop 4: Gebruik dat lege vastgoed!
Na een korte opening door gespreksleider Onno van Eijk van het programma Slim Ruimtegebruik (verminderen leegstand en vitale steden/dorpen) van de provincie zijn tijdens deze workshop twee presentaties gegeven. Jean Baptiste Benraad (lid Transformatieteam RVO) gaf de urgentie aan om met flexwonen aan de slag te gaan, schetste actuele ontwikkelingen en liet met uiteenlopende voorbeelden zien hoe je dit in de praktijk kunt doen. De tweede presentatie gaf een concreet voorbeeld uit de Delftse praktijk: Abtswoude bloeit. Een kijkje in de keuken van dit initiatief van Pieter van Foreest, SHS Delft en Perspektief om een voormalig bejaardentehuis om te vormen tot een gebouw met 40 aanleunwoningen, 110 studentenwoningen en 32 woningen voor cliënten van Perspektief. Naar aanleiding van beide presentaties zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Enkele opvallende constateringen tijdens dat gesprek waren:

  • Opvallend is dat de wensen/prioriteiten van bewoners heel anders zijn dan de regels/voorwaarden die de ‘ambtenarij’ belangrijk acht bij dit soort projecten. Voor de bewoners zijn bijvoorbeeld dingen als snel internet, parkeerplek voor de deur en nabijheid van voorzieningen belangrijk terwijl ambtenaren zich vooral druk maken over dingen als geluidsoverlast, voldoende daglicht en de indeling en oppervlakte van de wooneenheid.
  • Als je aan de slag gaat met het transformeren van leegstaand vastgoed is het belangrijk dat je hierbij in een vroegtijdig stadium de mensen en organisaties uit de buurt betrekt. Samen kom je vaak tot een veel beter plan en er ontstaat ook wederzijds begrip.
  • Integraal werken is een absolute must bij dit soort projecten. 1 aanspreekpunt bij de gemeente is daarbij belangrijk om snel te kunnen schakelen en duidelijkheid te krijgen.
  • Er wordt nog te vaak voorbij gegaan aan de maatschappelijke opbrengsten van dit soort projecten. Transformatie van een gebouw kan in veel gevallen ook doorwerken naar revitalisering van een gebied.
  • Soms is het nodig dat voor dit soort projecten er een garantiestelling komt vanuit gemeenten en/of provincies. Hiermee hou je het risicogehalte een stuk lager voor investeerders waardoor het sneller van de grond komt
  • Wanneer er een tekort is aan expertise om vraagstukken op te lossen (bijvoorbeeld bij kleinere gemeenten) kan deze extern gevonden worden, bijvoorbeeld bij de expertteams van het RVO (ook tijdens de workshop aanwezig).

 

Voor meer informatie over de conferentie en onze workshop kunt u kijken op: flexwonen.nl.