SHS Delft heeft al...

420 wooneenheden gerealiseerd
16.800 m2 leegstaand vastgoed getransformeerd
106 internationale studenten gehuisvest
34 cliënten van Stichting PerspeKtief gehuisvest
3 grote gemeenschappelijke ruimtes ontwikkeld

Jaarstukken SHS Delft

Op deze pagina zijn de jaarstukken van de stichting inzichtelijk. De stukken zijn gerangschikt per jaar en bevatten informatie over het beleid, de uitvoering van het beleid en een algemeen verslag van het jaar.
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen via info@shsdelft.nl.

Jaarstukken 2019:

Voor meer informatie over de stukken kunt u contact opnemen met het bestuur via info@shsdelft.nl of het contactformulier op deze website.

Jaarstukken 2018:

Voor meer informatie over de stukken kunt u contact opnemen met het bestuur via info@shsdelft.nl of het contactformulier op deze website.

Jaarstukken 2017:

Voor meer informatie over de stukken kunt u contact opnemen met het bestuur via info@shsdelft.nl of het contactformulier op deze website.

Jaarstukken 2016:

Voor meer informatie over de stukken kunt u contact opnemen met het bestuur via info@shsdelft.nl of het contactformulier op deze website.

Jaarstukken 2015:

Voor meer informatie over de stukken kunt u contact opnemen met het bestuur via info@shsdelft.nl of het contactformulier op deze website.

Jaarstukken 2014:

Voor meer informatie over de stukken kunt u contact opnemen met het bestuur via info@shsdelft.nl of het contactformulier op deze website.