De organisatie

[team groupslug=”huidig-bestuur” view=”carousel” title=”Huidig bestuur” subtitle=”SHS Delft is een stichting die fulltime bestuurd wordt door studenten van de TU Delft. Het bestuur staat voor een periode van één jaar aan het hoofd van de stichting en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid vastgoed. Zij houden zich gezamenlijk bezig met de dagelijkse activiteiten van de stichting. Om de continuïteit te waarborgen en waardevolle kennis te behouden, wisselt het bestuur gefaseerd door. Zo vindt er ieder halfjaar een wissel plaats. Daarbij geldt tevens dat de secretaris na een halfjaar aantreedt als voorzitter.

Bestuur 16, september 2019 – februari 2020″]

[team groupslug=”oud-raadslid,raadslid” show=”-1″ view=”carousel” title=”Raad van Toezicht” subtitle=”Het bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door een multidisciplinaire raad van toezicht, welke in principe zetelt voor een periode van vijf jaar. De Raad is belast met het beoordelen en goedkeuren van beslissingen zoals gemaakt door het dagelijks bestuur, en bewaakt hierbij de stichtingsdoelen zoals geformuleerd in de statuten. Zij is in de bestuurshiërarchie het orgaan met het ultieme beslisrecht. Naast de controlerende taak heeft zij ook nog een adviserende rol. De Raad bestaat uit professionals uit verschillende takken van de vastgoedwereld.”]
[team groupslug=”adviesraad-16″ view=”carousel” title=”Adviesraad” subtitle=”Brede kennis die de afgelopen jaren is opgedaan door de eerdere besturen is terug te vinden in de Adviesraad. De raad is vertegenwoordigd door enthousiaste oud-bestuursleden met kennis van onze stichting. Deze input zal een synergie moeten opleveren die van grote waarde is, en de slagvaardigheid die onze stichting kenmerkt ten goede moeten komen.”]
[team groupslug=”bestuur” show=”-1″ view=”carousel” title=”Bestuursleden” subtitle=”SHS Delft bestaat al heel wat jaar en de stichting heeft al vele bestuursleden gehad. Hier is een overzicht te vinden van alle bestuursleden.”]