Bestuursjaar bij SHS Delft

SHS Delft is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Voor de periode februari 2018 - februari 2019 is SHS Delft op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! De functies die vrijkomen zijn penningmeester en secretaris/voorzitter. Ben jij geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op! Stuur je CV en motivatiebrief naar info@shsdelft.nl.

Wat houdt een bestuursjaar in?

Het bestuur leidt de dagelijkse activiteiten rondom de opzet, realisatie en het beheer van de transformatieprojecten. Er zijn vier functies binnen het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid vastgoed, de functies worden hieronder uitgelegd. Het voornaamste is dat je een jaar lang praktijkervaring opdoet met herbestemming, projectontwikkeling, en het managen van een eigen onderneming. Ervaring die je niet krijgt binnen je studententijd bij de TU Delft of door het uitvoeren van opdrachten tijden een stage. Ervaringen waar je ongelooflijk veel van leert en waar je in de toekomst veel aan kunt hebben.

Secretaris/voorzitter
De secretaris houdt zich overwegend bezig met promotie van de stichting en verslaglegging van de voortgang van de stichting en haar projecten. Je zorgt voor continue naamsbekendheid van SHS Delft en houdt nieuwe ontwikkelingen in de vastgoedbranche in de gaten. Samen met de voorzitter ben je vaak aanwezig bij gesprekken met externe partijen, waardoor je veel nieuwe contacten op doet. Verder ben je de controlerende factor binnen het bestuur en is het zaak om overzicht te houden over alle bezigheden van jouw mede bestuursleden.

De periode als secretaris dient tevens als inwerkperiode voor het voorzitterschap, dat je na een half jaar zal verkrijgen. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt voor interne en externe partijen, waardoor je zal optreden als het gezicht van de stichting. Je stuurt het bestuur in haar dagelijkse werkzaamheden en je legt de focus op prioriteiten voor de lange termijn. Hiernaast leid je als voorzitter de interne- en externe vergaderingen.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het uitzoeken van de financiële haalbaarheid van projecten. Je brengt hiervoor onder andere de bouw- en exploitatiekosten van transformatieprojecten in kaart. Daarnaast is het jouw taak om de juiste huurprijzen te bepalen voor de kamers door middel van het uitvoeren van een marktonderzoek. Hierbij bewaak je in samenwerking met het bestuurslid vastgoed de betaalbaarheid en kwaliteit van de studentenwoningen. Naast het rekenen aan nieuwe projecten, ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van de reeds opgeleverde projecten. Niet onbelangrijk, is het tevens de taak van de penningmeester om de financiële continuïteit van de stichting te waarborgen. Hierbij behoren activiteiten zoals jaarrekeningen en begrotingen opstellen, sponsoring zoeken en het beheren van de liquide middelen ook tot jouw takenpakket.

Bestuurslid vastgoed
Het bestuurslid vastgoed is verantwoordelijk voor de voortgang van een project en controleert en stuurt dit door het maken en ontwerpen van bouwtekeningen, het doen van aanbestedingen, het onderhandelen over offertes en het voeren van bouwoverleg. Daarbij bewaak je de kwaliteit van de studentenwoningen en onderhandel je samen met de penningmeester over de huurprijzen van de woningen voor de studenten. Een bestuurslid vastgoed moet daarom zowel affiniteit hebben met het ontwerpen, als met bouwmanagement. Ook het constant in de gaten houden van de vastgoedmarkt in Delft en omgeving, voor eventuele toekomstige projecten, ligt binnen jouw takenpakket.

Interesse?

Het bestuur van SHS Delft bestaat uit vier studenten van de TU Delft. Elk halfjaar zoeken wij twee nieuwe bestuursleden, die zich een jaar voor de stichting willen inzetten. Er blijven altijd twee bestuursleden zitten, zodat de kennis binnen de stichting niet verloren gaat. Elke september en februari starten de bestuursjaren. In februari zoeken wij een secretaris en penningmeester, in september een secretaris en bestuurslid vastgoed. Bij een bestuurswissel wordt de zittende secretaris de voorzitter. Het is dus niet mogelijk voor de functie voorzitter te solliciteren.
De zoektocht naar bestuursleden begint ongeveer vier maanden voor de bestuurswissel. Houd hiervoor de website in de gaten, hier zal tijdens de zoektocht meer informatie op te vinden zijn. Verder is het altijd mogelijk je motivatie en cv op te sturen naar info@shsdelft. Je kan via dit e-mailadres ons ook laten weten dat je interesse hebt, dan sturen wij je zodra wij van start gaan met de zoektocht naar bestuursleden een mail met de vraag of je op dat moment nog steeds interesse hebt.