Sake Zijlstra

Over Sake Zijlstra

Raad van Toezicht

Met mijn achtergrond in bouw & kunde in het algemeen, volkshuisvesting in het bijzonder, mijn ervaring als docent in het algemeen en mijn ervaring in een coachende rol in het bijzonder, wil ik een bijdrage leveren aan de SHS.

Als docent aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft sta ik studenten met veel plezier bij tijdens het leerproces (in de leerlijn “maatschappij proces en praktijk”), bij hun ontwikkeling als academicus (in de leerlijn “academische vaardigheden”) en persoonlijke ontwikkeling tijdens de stageminor. En met alle drie in de Msc MBE. Studeren bestaat er volgens mij niet alleen uit om datgene dat is voorgeschreven af te werken – de literatuur, de opdrachten, de examens – maar omvat ook de vorming van je eigen professionaliteit. Die vorming kan je bereiken door deel te nemen aan een commissie, stage te lopen, een bestuursjaar of ander “tussenjaar” te doen. Het is deel van de tijd tijdens je  “opleiding” maar geen deel van de opleiding.

Dat opleiding belangrijk is, zag ik ook bevestigd als onderzoeker in mijn proefschrift “klantgestuurd voorraadbeleid en empowerment” dat ik in 2011 verdedigde aan de TU Delft. Hierin onderzocht ik het effect van de mogelijkheid tot het kopen van je sociale huurwoning (in het Te Woon-programma) op de ervaren empowerment door bewoners. De effecten van het programma waren diffuus en de verwachtingen van de te bereiken empowerment te hoog gespannen.  Betere indicatoren bleken opleidingsniveau en daaraan gekoppelde kenmerken voor te bereiken empowerment.

Als lid van de Raad van Toezicht van SHS heb ik twee taken: het begeleiden van het bestuur in hun  (persoonlijke) ontwikkeling en het bijdragen aan een goede en inhoudelijke verbinding met de faculteit. De doelstellingen van de stichting spiegelen aan de ontwikkelingen op de faculteit en het wetenschapsgebied. Een spiegel zijn voor het bestuur: open en eerlijk. Daar zet ik me voor in.

Proefschrift

TU website

Linkedin

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone