EEN URGENTE OPGAVE

De groei van de studentenpopulatie zorgt voor een alsmaar toenemende vraag naar studentenkamers. Dit terwijl er nog altijd veel leegstand in Nederland is. Door leegstaand vastgoed te herontwikkelen tot tijdelijke studentenhuisvesting worden beide problemen aangepakt.

Leegstand

Leegstand groeit op ongeveer alle fronten: kantoren, winkels, kerken, erfgoed maar bijvoorbeeld ook het zorgvastgoed. Leegstand neemt epidemische vormen aan en is het gevolg van enorme economische en maatschappelijke veranderingen. Dus het herbestemmingspotentieel wordt alleen maar groter.

Kamernood

Er is weinig beweging waar te nemen op de woningmarkt voor studenten door de economische omstandigheden. De toenemende groei van de studentenpopulatie zorgt daarnaast voor een almaar toenemende vraag naar studentenkamers. Zo wordt de kamernood onder studenten in alleen Delft al geraamd op 800 kamers in 2015-2016.

TIJDELIJK HERBESTEMMEN

Leegstaand vastgoed tijdelijk herbestemmen volgens de Crisis- en herstelwet.

Het concept van SHS Delft kenmerkt zich door het herbestemmen van leegstaand vastgoed tot tijdelijke studentenhuisvesting. Voor tijdelijke herbestemming zijn er sterk verbeterde mogelijkheden om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken. Bovendien is het sinds 1 november 2014 mogelijk geworden om gebruik te maken van de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure zorgt voor een zeer korte doorlooptijd van aanvraag tot vergunning van maar acht weken.

Ondanks deze goede ontwikkelingen zorgt het tijdelijke karakter van de projecten ervoor dat kostenefficiëntie ontzettend belangrijk blijft. Als stichting, opgericht door studenten, hebben wij van deze nood onze deugd gemaakt. Wij kennen als geen ander de mogelijkheden die studenten met zich meebrengen. Onder het motto “studenten lossen kamernood zelf op en gaan structurele leegstand te lijf” zullen studenten door middel van zelfwerkzaamheid mee bouwen aan hun nieuwe huisvesting om zo de financiële haalbaarheid van tijdelijke transformatieprojecten te vergroten. Daarnaast werken wij samen met partijen die ervaring hebben met soortgelijke projecten. Zij begrijpen waar de prioriteiten liggen, welk afwerkingsniveau er wordt verwacht en weten dat veel studenten zelf ook bereid zijn om kleine sloop- en verbouwingswerkzaamheden te verrichten in hun toekomstige woning.

Door creatief om te gaan met de praktische problemen die tijdelijke projecten met zich meebrengen is er vaak meer mogelijk dan ontwikkelaars willen of kunnen zien. Deze aspecten maken SHS Delft tot een geschikte partij om tijdelijke herbestemmingen succesvol te realiseren. Hierbij zal de sociaal-maatschappelijke grondslag van de stichting altijd centraal blijven staan.

Tegengaan van verpaupering

Het pand wordt weer bewoond waardoor de kans op inbraak en verval wordt voorkomen.

Herbestemmen voor maximaal 10 jaar

U bepaalt de huurperiode, zodat u de kans krijgt een nieuwe bestemming of huurder te vinden.

Herbestemmen om weer huurinkomsten te genereren

Wij nemen alle vaste lasten van het vastgoed voor onze rekening

Gegarandeerd lege oplevering

Gebruik van leegstandwet leidt tot beperkte huurbescherming