Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) is opgericht met een simpel en helder doel: terugdringen van zowel leegstand en als het kamertekort onder studenten. De methode hiervoor is het realiseren van studentenwoningen in leegstaand vastgoed. Door de jaren heen is de focus verbreed van enkel het huisvesten van studenten, naar het huisvesten van verschillende doelgroepen die een moeilijke positie hebben op de woningmarkt. De stichting heeft geen winstoogmerk; hierdoor worden transformaties die voorheen geen kans van slagen hadden een stuk aantrekkelijker voor zowel de pandeigenaar als de gebruiker.

Tot dusver heeft SHS Delft drie grote transformatieprojecten gerealiseerd in Delft: de studentenflat Aan ‘t Verlaat, de Studentenpaviljoens en Abtswoude Bloeit. Verder heeft SHS meegedaan aan tenders, is er een prijsvraag georganiseerd voor het ontwerp van de gemeenschappelijke ruimte van Jaagpad 1 in Rijswijk en is er een begin gemaakt aan het ontwikkelen van circulaire keukens en badkamers. Naast het realiseren van projecten heeft SHS Delft als doel om de opgedane kennis over tijdelijke transformatie te delen. Dit gebeurt door middel van colleges, workshops, rondleidingen en presentaties.

De producten die SHS Delft levert, kunnen gedifferentieerd worden in vijf categorieën:

Product 1: Tijdelijke transformatie

Het hoofddoel van SHS Delft is het voor tijdelijke gebruik transformeren van leegstaand vastgoed naar betaalbare woningen voor doelgroepen met een moeilijke positie op de woningmarkt. Door de realisatie van de drie transformatieprojecten heeft SHS hier al veel ervaring mee. Voor de uitvoering van een dergelijk project doorgaat de stichting zelf de belangrijkste stappen in het bouwproces. Het initiatief wordt vaak door de stichting genomen in samenwerking met investeerders. SHS zorgt voor de ontwikkeling van het ontwerp, aanbesteding, regelt de vergunningen en biedt bouwbegeleiding. Het bestuur kan helpen bij de bewonersselectie en zal een grote rol spelen bij de kwaliteitsbewaking van het project.

SHS Delft stelt bij projecten altijd als doel om een maatschappelijke meerwaarde te creëren voor bewoners en de omgeving. Dit kan op diverse manieren, zoals bijvoorbeeld de Woonkamer van de Wijk in Abtswoude Bloeit. SHS Delft is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Product 2: Permanente transformatie

De stichting is weliswaar opgericht met het doel om panden voor tijdelijke periode te transformeren, maar het bestuur kan ook panden voor onbepaalde tijd transformeren. Dit is tot 2018 nog niet gebeurd, maar kan wel gedaan worden in de toekomst. Ook hier kan SHS zelf het hele bouwproces doorlopen. SHS hoopt de ambitie om duurzaamheid volledig te kunnen integreren te realiseren in haar eerste permanente project.

Product 3: Conceptontwikkeling

In tegenstelling tot projecten waar SHS van het begin tot einde betrokken is, doet SHS ook aan conceptontwikkeling van leegstaande panden. Eerst wordt een casestudy naar een gebouw uitgevoerd waar één of meerdere conceptoplossingen uit voortkomen. Hierbij worden zowel het sociale als bouwkundige aspect onderzocht.
Wanneer een conceptoplossing vatbaar lijkt, is het bestuur in staat om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met de bijbehorende begrotingen. SHS zal vooral betrokken zijn bij de beginfase van het project. De uitvoering wordt in dit geval uitbesteed.

Product 4: Prijsvragen/ontwerpworkshops

SHS is ook in staat om een case te initiëren waarbij anderen gestimuleerd worden om oplossingen te bedenken. Dit kan een prijsvraag of workshop zijn, waarin eigenaar/investeerder in samenwerking met het bestuur een jurerend rol spelen. De stichting hoeft niet betrokken te zijn bij de realisatie van het project maar helpt bij het vinden van oplossingen voor een locatie of ruimte. In het verleden heeft SHS dit meerdere malen gedaan voor de gemeenschappelijk ruimte van Aan ’t Verlaat, Jaagpad 1 en het Stadsmakerscongres.

Product 5: Kennisdeling

Kennisdeling is één van de hoofddoelstellingen van SHS Delft. Het bestuur geeft presentaties aan ontwikkelaars en investeerders over haar ervaringen. Ook geeft SHS Delft regelmatig colleges en workshops aan studenten of helpt start-ups die hun nieuwe duurzame technologieën willen uitproberen. Het bestuur is altijd bereid om advies te geven en haar bevindingen te delen.

Interesse?

Heeft u interesse in één van de bovenstaande producten die SHS kan leveren? Voor nieuwe projecten zijn wij altijd op zoek naar (leegstaand-) vastgoed beheerders en investeerders. Ook wanneer u een beroep wilt doen op onze kennis en ervaring, schroom dan niet om contact op te nemen met de stichting. Dit kan door middel van het onderstaande contactformulier, een mail naar info@shsdelft.nl of door te bellen naar (+31) 6 13 45 19 01.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht