Winactie

Doe mee met onze winactie!

Stuur je antwoord in en maak kans op een JBL Speaker

Geef flyer gehad en toch meedoen?

Maak onze kruiswoordpuzzel en vul het antwoordformulier in!

Actievoorwaarden:


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door SHS Delft. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. SHS Delft behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

1. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door een kruiswoordpuzzel te maken en de oplossing hiervan in te vullen op het antwoordformulier. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

2. De deelnemer mag slechts één antwoord opsturen.

3. De einddatum van de winactie is 24 april 2021.

4. De prijs is een JBL Charge 4 t.w.v. €110,00. Dit bedrag is gebaseerd op de adviesprijs op bol.com op 1/4/2021. De prijs wordt gedurende de actieperiode 1x weggegeven.

5. Antwoorden die niet voldoen aan de gangbare normen en waarden kunnen worden verwijderd.

6. Afbeeldingen van de prijs kunnen afwijken van de werkelijkheid.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling te Delft. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. Bekendmaking van de winnaars zal uiterlijk voor 8 mei 2021 plaatsvinden d.m.v. een bericht op onze Instagram pagina. Ook zal per mail contact worden opgenomen met de winnaar.

9. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk 7 dagen na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

12. De aanbieder, SHS Delft, zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem/haar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

13. De aanbieder, SHS Delft, is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via de betreffende sociale mediakanalen) bekend worden gemaakt.

14. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan SHS Delft om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

15. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@shsdelft.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.