TIJDELIJK HERBESTEMMEN

De groei van de studentenpopulatie zorgt voor een alsmaar toenemende vraag naar studentenkamers. Dit terwijl er nog altijd veel leegstand in Nederland is. Door leegstaand vastgoed in Delft te herontwikkelen tot tijdelijke studentenhuisvesting worden beide problemen aangepakt.

Waarom herbestemmen?

Door verschillende economische en maatschappelijke veranderingen is leegstaand vastgoed is nog altijd zichtbaar in het alledaagse straatbeeld. Veel kantoren, winkels, kerken, rijksmonumenten en verzorgingshuizen staan leeg. Daarnaast zorgt de groei van de studentenpopulatie voor een toenemende vraag naar studentenkamers. SHS Delft ziet hier voor de aankomende jaren een opgave in: leegstaand vastgoed herbestemmen tot huisvesting voor verschillende doelgroepen met een focus op studentenhuisvesting.

Hoe herbestemmen?

Het concept van SHS Delft kenmerkt zich door het realiseren en exploiteren van leegstaand vastgoed voor een periode van maximaal 10 jaar. Het tijdelijke karakter van de projecten zorgt ervoor de kostenefficiëntie ontzettend belangrijk is. Omdat de stichting opgericht is door studenten, weten wij bovendien als geen ander wat de mogelijkheden en wensen van studenten zijn.

PROJECTEN

flat

Studentenflat Aan ’t Verlaat

De Studentenflat Aan ’t Verlaat is het eerste opgeleverde project van SHS Delft. Deze voormalige broeder- en zusterflat van GGZ Delfland is na een periode van 10 jaar leegstand tijdelijk herontwikkeld tot studentenhuisvesting. Voor 10 jaar zal zij ruimte bieden aan 150 studenten in 15 huizen met gedeelde voorzieningen. In het gebouw wonen zowel internationale als Nederlandse studenten, die elkaar kunnen ontmoeten in de gezamenlijke multifunctionele ruimte.

Projectinformatie

Locatie:             Aan ’t Verlaat 31, Delft

Periode:            december 2014 – 2024

Gebruikers:      150 Studenten

Oppervlakte:    6000 m²

Realisatie:         150 onzelfstandige kamers

P1070582

Studentenpaviljoens Aan 't Verlaat

Na een vruchtbare samenwerking met GGZ Delfland met als resultaat de Studentenflat Aan ’t Verlaat is besloten wederom de handen ineen te slaan voor de realisatie van dit nieuwe project. Dit langgerekte gebouw dat slechts één verdieping beslaat, is voor een periode van tien jaar ontwikkeld tot 126 woningen voor maximaal 131 studenten, in zelfstandig- en onzelfstandig verband. Voornamelijk de internationale student wordt goed vertegenwoordigd in dit complex van SHS Delft.

Projectinformatie

Locatie:             Aan ’t Verlaat 33, Delft

Periode:            augustus 2015 – 2024

Gebruikers:      131  Studenten

Oppervlakte:    4800 m²

Realisatie:         121 onzelfstandige kamers en 5 zelfstandige kamers

jaagpad1

Jaagpad 1, Rijswijk

In het voorjaar van 2016 heeft SHS Delft een ontwerpwedstrijd geïnitieerd voor de gemeenschappelijke ruimten van een voormalig kantoorpand in Rijswijk. Dit pand is door Maatschap CoJo getransformeerd tot studentenhuisvesting en biedt woonruimte aan 90 internationale studenten. Het doel was om de gemeenschappelijke ruimten met een totaaloppervlakte van circa 350 vierkante meter een waardevolle toevoeging te laten zijn voor de toekomstige bewoners.

Projectinformatie

Locatie:             Jaagpad 1, Rijswijk

Periode:            augustus 2016 – 2026

Gebruikers:      internationale studenten

Oppervlakte:    350 m² gemeenschappelijke ruimten

Abtswoude na een opfrisbeurt goed

Abtswoude Bloeit!

SHS Delft is een samenwerking aangegaan met zorginstelling Pieter van Foreest en Stichting Perspektief om een oud verzorgingstehuis te transformeren tot woningen voor zowel studenten als economisch daklozen. In een vleugel van Abtswoude woonden nog ouderen die uitkeken op een groot leegstaand pand. Nu wonen zij samen met 110 studenten en 34 clienten van Stichting Perspektief. Zij kunnen elkaar ontmoeten in de grote gemeenschappelijke ruimte, de Woonkamer van de Wijk, waar ook de buurtbewoners welkom zijn. In de ruimte worden workshops en evenementen georganiseerd en zo wordt Abtswoude weer het culturele centrum dat het ooit was.

Projectinformatie

Locatie:            Aart van der Leeuwlaan 332, Delft

Periode:            januari 2018 – 2022

Gebruikers:      110 Nederlandse en internationale studenten en cliënten van Stichting Perspektief

Oppervlakte:    6737 m²

Realisatie:         106 onzelfstandige kamers, 37 studio’s