Bestuur 20 alweer op de helft!

Bestuur 20 alweer op de helft!

In september is bestuur 20 aangetreden, maar het bericht volgt wederom iets  later. Inmiddels zijn Mirthe Ebels en Jasper Duijsens al een kwartaal lid van de adviesraad en dus geen onderdeel meer van het bestuur. Jelmar Broekman heeft Mirthe opgevolgd als voorzitter en Joost van Iersel heeft Jelmars oude rol als secretaris opgenomen. Jasper heeft twee opvolgers om de hoge werkdruk, die voortvloeit uit onze nieuwe projecten, op te vangen. Bauke Meijer en Anouk Wijnant bekleden samen de positie bestuurslid vastgoed.

Bestuur 20 is nog steeds erg druk met het nieuwe project in Rijswijk, maar helaas nog niets loslaten. De plannen zijn inmiddels wel in een zeer gevorderd stadium, dus de kans dat er komend jaar weer een SHS project wordt opgeleverd groeit. Daarnaast heeft het bestuur de afgelopen maanden kunnen genieten van diverse beurzen en evenementen, die eindelijk weer doorgang mochten vinden. Ook heeft het bestuur aandacht gekregen van diverse media. Het tekort aan studentenhuisvesting is namelijk weer actueler dan ooit!