Bestuur 17 aan de slag!

Bestuur 17 aan de slag!

Bestuur 17 is al weer bijna twee maanden aan de slag. De stichting heeft twee nieuwe bestuursleden verwelkomt: Sandy Prikanowski als nieuwe secretaris en Cedric Hietbrink als nieuwe penningemeester. Zittend bestuurslid Romée Rodriguez is voorzitter geworden en Roy Uijtendaal is bestuurslid vastgoed gebleven.

Na een goede start is bestuur 17 voor onverwachte uitdagingen komen te staan door het coronavirus. De normale gang van zaken is (tijdelijk) drastisch verstoord, maar de bestuursleden zetten zich volledig in om toch de doelen van de stichting na te streven. Ze hopen er ondanks de omstandigeheden een succesvol jaar van te maken en de goede samenwerking doet hen erop vertrouwen dat dit gaat lukken. Wellicht kijken zij achteraf terug op een periode die juist door deze omstandigheden nog leerzamer is geweest.

Met het aantereden van het nieuwe bestuur heeft de stichting afscheid genomen van Lisanne Meijer en Jonathan Tang. Zij hebben zich een jaar lang ingezet voor de stichting en haar doelen. Het nieuwe bestuur bedankt hen voor het harde werk en wenst hen veel succes in de toekomst!