Bewoners

Ik zoek een kamer

SHS Delft heeft op dit moment GEEN kamers beschikbaar. Kamers die worden opgeleverd in nieuwe projecten van SHS Delft zullen niet verhuurd worden door SHS Delft zelf. In het nieuwe project van SHS Delft in Rijswijk zullen meer dan 300 nieuwe studentenkamers worden opgeleverd. Wil je op de hoogte blijven wanneer deze worden opgeleverd en hoe je je heirvoor kan aanmelden? Geef je dan op voor de intereselijst via de onderstaande link! 

Geef je op voor de interesselijst voor het nieuwe project in Rijswijk!

Kamers die vrijkomen in al opgeleverde projecten in Nederlandse studentenhuizen zullen in eerste instantie door het huis zelf worden opgevuld. Elk huis heeft de mogelijkheid zelf op zoek te gaan naar een nieuwe huisgenoot, al dan niet door een instemming. Indien er een instemming plaatsvindt, wordt deze meestal gedeeld op websites als kamernet.nl en roombase.nl.

Vrijgekomen kamers voor internationale studenten worden opgevuld door het International Office van de TU Delft. Omdat veel internationale studenten geen connectie hebben met de Delftse woningmarkt, biedt de TU Delft kamers aan internationale studenten aan.


I’m looking for a room

SHS Delft does NOT have any rooms available at the moment. Rooms that are delivered in new projects of SHS Delft will be not rented by SHS Delft itself. In the new project from SHS Delft there will come over 300 new studentrooms in Rijswijk. Do you want to get notified when en how you can apply for these rooms? Please subscribe to the intressed list by clicking on the link below. 

Apply here for the interesse link

Rooms that are freed up in already completed projects in Dutch student houses will initially be filled in by the house itself. Each house has the possibility to look for a new housemate, whether or not by consent. If there is a consent, it is usually shared on websites such as kamernet.nl and roombase.nl.

Any rooms released for international students are filled by the International Office of TU Delft. Because many international students have no connection with the Delft housing market, TU Delft offers rooms to international students.