Categorie: Blogs

“Weggooien is zonde!”

Geschreven door Jonathan Tang Mijn museumkaart gebruik ik maandelijks. Dat vind ik belangrijk voor het begrijpen van anderen en mezelf. Om toegang te krijgen tot de exclusievere tentoonstellingen betaal ik bij de museumkassa een klein bedrag extra en wordt mijn kaart gemarkeerd met een museumsticker. De standaard kleurrijke achterkant van mijn museumkaart wordt hierdoor omgetoverd …

Studentenhuisvesting in Balans

Geschreven door Sandy Prikanowski Afgelopen woensdag 11 maart vond het stadsgesprek “Studentenhuisvesting in Balans?” plaats dat TOP Delft heeft georganiseerd naar aanleiding van een opmerking van de rector van de TU Delft in een eerder stadsgesprek. Hij heeft gezegd dat Delft voor een bijna onmogelijke opgave staat door de toename van het aantal studenten. Aanwezig …

Robot Architecture

Begin twintigste eeuw was ruim de helft van de bevolking van Amerika boer en verbouwden zij voedsel om het hele land te voeden. Het zou voor iemand uit 1900 onvoorstelbaar zijn te geloven dat in 100 jaar tijd er nog maar voor 3% van de bevolking een baan was als boer en dat deze 3% …

Circulaire en duurzame oplossingen

Begin deze maand is het bestuur van SHS aanwezig geweest op de Bouwbeurs 2019, waarin het thema circulariteit centraal stond. Circulariteit en duurzaamheid zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden. Het zijn niet niet zomaar trends: duurzame en circulaire oplossingen zijn noodzakelijk voor de bouwwereld!

Explosieve groei vraagt om innovatieve oplossingen

In september 2018 is een recordaantal eerstejaarsstudenten begonnen aan de TU Delft. Het zijn er zo’n vijfhonderd meer dan in 2017 (AD, 2018). De universiteit blijft groeien en nadert de 25.000 studenten (TU Delta, 2017). Een aantal dat internationale allure uitstraalt en een grote impact zal hebben op een middelgrote stad als Delft. Waar kan …

Morele verplichtingen van een projectontwikkelaar

“Je hebt geen integriteit en je organisatie wordt misbruikt door hun Raad van Toezicht!” schreeuwde de boze man. Dit was één van mijn eerste kennismakingen met bottom-up projectontwikkeling.

Van theorie naar praktijk: het ontstaan van de Woonkamer van de Wijk

Sinds november 2016 stond het pand Abtswoude nagenoeg leeg: in één van de vleugels woonden nog 40 aanleunbewoners. Vroeger konden deze aanleunbewoners en omwonenden terecht in een multifunctionele ruimte waar diverse activiteiten georganiseerd werden. Helaas heeft bij het sluiten van het verzorgingstehuis, ook dit cultuurcentrum haar deuren gesloten. De huidige bewoners hebben aangegeven zich eenzaam …

Circulariteit in de praktijk

Mijn collega en ik bezochten afgelopen donderdag 17 mei het Circulaire Economie Festival in Nijmegen. Wij nemen plaats in het bestuur van SHS Delft, Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft en wij houden ons bezig met het (tijdelijk) transformeren van leegstaande gebouwen tot huisvesting voor verschillende doelgroepen.

Samen is het toch veel gezelliger?

Steeds meer studenten wonen in studio’s. Daar kunnen twee verklaringen voor worden gegeven. In het jaarlijkse onderzoek van Kences – de landelijke studentenmonitor – komt naar voren dat de vraag naar studio’s toeneemt. Een door de vraag gestuurde stijgend aanbod kan hier de aanleiding van zijn. Dat leidt tot de tweede verklaring: voor investeerders is het …

Wonen in een tijdelijk getransformeerde zorginstelling

Het vinden van een kamer in een studentenstad is voor veel studenten een flinke opgave. Zeker als je van ver moet komen is het noodzakelijk dat je zo snel mogelijk je eigen plek hebt. Jarenlang was er steevast een tekort aan vaste kamers in Delft.

Van idee tot stichting, de eerste anderhalf jaar van SHS Delft.

Voordat we in 2011 begonnen zijn met SHS Delft, ben ik van september 2009 tot september 2010 penningmeester geweest van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD), daar hield ik me naast de financiële zaken van de vereniging ook bezig

Nauwkeurigheid van de initiële begroting van transformatieprojecten

Foto: the olympic Bij tijdelijke transformatieprojecten is het vaak van essentieel belang dat zoveel mogelijk gebouwcomponenten hergebruikt worden. Zo niet, dan komt de benodigde investering zodanig hoog te liggen, dat de hogere investering niet binnen een periode van 10 jaar terugverdiend kan worden en daarmee

Zorg voor woonruimte

In de beginfase van SHS Delft bekeken mijn collega-bestuurders en ik verschillende leegstaande kantoorgebouwen in Delft en Rijswijk en onderzochten we of ze geschikt waren om te transformeren tot studentenwoningen. Niemand had destijds verwacht dat het eerste project van SHS Delft geen

Lang leve de tijdelijkheid

Foto: ZUS De aanwezigheid van tijdelijke ontwikkelingen is nauwelijks meer weg te denken uit het typisch Nederlandse stadsgezicht. In stadscentra lijkt het tegenwoordig te wemelen van de pop-up stores, tijdelijke parken en horecagelegenheden. Tijdelijkheid is hot, zoals blijkt uit de hoge bezoekersaantallen, de grote mediabelangstelling en de aandacht vanuit de politiek voor dit onderwerp.

Stedelijke herverkaveling als oplossing voor transformatie leegstaande kantoorgebieden

Door het transformeren van leegstaand vastgoed naar studentenhuisvesting probeert SHS Delft twee problemen aan te pakken, namelijk het tekort aan studentenwoningen en de groeiende leegstand van kantoorpanden. Naast SHS Delft proberen meerdere partijen de leegstand te verkleinen door gebouwen te transformeren naar andere functies.

SHS Delft als ‘buitenstaander’

De meeste bestuursleden van SHS Delft door de jaren heen deden of doen een studie die in meer of mindere mate gerelateerd is aan de werkzaamheden van SHS Delft, zoals bouwkunde of technische bestuurskunde. Wat dat betreft ben ik met mijn studie technische natuurkunde nogal een vreemde eend in de bijt.