De stichting

SHS Delft

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft
is opgericht in 2011 en richt zich op de combinatie van twee problemen: de leegstand binnen het vastgoed en de grote vraag naar (betaalbare) studentenkamers.

Wij hebben geen winstoogmerk; hierdoor worden transformaties die voorheen geen kans van slagen hadden een stuk aantrekkelijker voor zowel de pandeigenaar als de gebruikers.

Door vastgoedeigenaren te overtuigen van onze tijdelijke en kosteloze alternatieven voor leegstand, beogen we op een maatschappelijk verantwoorde manier de problemen van leegstand en het woningtekort onder studenten.

Waarom?

De woningnood is groot


Als gekeken wordt naar de huisvesting in Nederland, valt op dat de woningnood, met name onder studenten, enorm groot is.
Tegelijkertijd is er op dit moment al ruimte om studenten tijdelijk te kunnen huisvesten. Juist moet dan gekeken worden naar de panden die al gebouwd zijn, maar tijdelijk niet gebruikt worden. In de levenscyclus van een gebouw is er een moment dat een gebouw verandert van functie of (nog) geen nieuwe bestemming heeft. In deze cross-over periode komen panden voor een bepaalde tijd leeg te staan. Dit biedt kansen om deze ruimte te benutten door het gebouw tijdelijk te transformeren naar huisvesting voor studenten.

Oplossing

Studentenhuisvesting in leegstand


De ingrepen voor de transformatie zijn projectafhankelijk en zijn passend bij de duur van het project. Hiermee wordt een duurzame oplossing geboden voor leegstaand vastgoed én wordt het tekort aan studentenwoningen gereduceerd.
SHS Delft is dan ook opgericht met een simpel en helder doel: het terugdringen van zowel leegstand en het kamertekort onder studenten. Dit realiseren we door leegstaand vastgoed te transformeren naar studentenwoningen.

Doelen

SHS Delft wil graag de wereld verbeteren maar begint in Delft. De stichting heeft verschillende doelstellingen die ze altijd waarborgt. 

Leegstand vs. kamertekort

SHS Delft gelooft in het transformeren van leegstand vastgoed tot (tijdelijke) studentenwoningen als oplossing voor het woningtekort. Het hele proces van initiatief tot oplevering is geheel zonder winstoogmerk.

Duurzaamheid

SHS Delft creëert een duurzame oplossing voor leegstaande panden, door het bieden van een (tijdelijke) opvulling.

Kennisdeling

SHS Delft deelt graag haar kennis en ervaring om het concept en de uitwerkingen van herbestemmingsprojecten onder de aandacht te krijgen.

Maatschappelijke meerwaarde

SHS Delft zoekt bij elk project naar een unieke en (sociaal) maatschappelijke oplossing.