Opening Abstwoude Bloeit!

Opening Abstwoude Bloeit!

Op 24 april 2018 is het nieuwste project, Abtswoude Bloeit, van SHS Delft officieel geopend!

De dag begon met een welkomstwoord van Karlou Westerbeek, voorzitter van SHS Delft. Ze trapte de dag af met woorden afkomstig uit de openingsspeech van de heer Bloemendaal tijdens de opening op 4 juni
1969, toen het pand voor het eerst geopend werd. Daarna volgde praatjes van Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur van Pieter van Foreest, Robert de Wee, Teammanager Stichting PerspeKtief, en Margot Hols, voormalig voorzitter van SHS Delft. Vervolgens was het tijd voor het dankwoord. Het was het moment waarbij SHS haar partners, van initiatiefnemers tot uitvoerders en beheerders, kon bedanken. Er werden vele bloemen uitgedeeld en vele handen geschud.

Daarna was het tijd om naar de Woonkamer van de Wijk te verplaatsen voor de officiële openingshandeling. Hier stond het groene lint al klaar om doorgeknipt te worden… Maar eerst had de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, een paar woorden te zeggen. “Dit prachtige samenwonen zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en het leven delen. Tegelijkertijd wordt zo de schaarse woonruimte voor studenten en kwetsbare mensen goed benut. En wat heel mooi is, SHS vormt met deze activiteit een heel inspirerend voorbeeld voor andere studenten, het kan dus, laten we dit soort dingen heel veel gaan doen in Delft, dan maken we Delft nog mooier!” Daarna droeg ze het woord over aan Robert Mudde, vicerector magnificus van de TU Delft. “Ik ben trots op mijn Delftse studenten die hier een goed voorbeeld neerzetten over hoe studenten een verbinding kunnen creëren met de andere inwoners van de stad. (…) Delfts ingenieur wordt je alleen in Delft en dat zie je terug in dit soort projecten.” Na deze woorden besloten ze dat het tijd was om de openingshandeling uit te voeren. De twee scharen werden naar voren gebracht en iedereen stond klaar. En zodra het groen lint de grond raakt, was Abstwoude officieel geopend! Met het geluid van applaus op de achtergrond namen de burgemeester en de vicerector hun bloemen in ontvangst en kon de borrel beginnen.

SHS Delft wil graag alle mensen bedanken die deze dag tot de onvergetelijke dag hebben gemaakt! Wij, het bestuur van SHS Delft, hebben genoten van de dag en hopen er snel nog een te mogen organiseren!