De organisatie

Huidige bestuur

SHS Delft wordt fulltime gerund door vijf studenten van de TU Delft. Het bestuur staat voor een periode van één jaar aan het hoofd van de stichting en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden vastgoed. Zij houden zich gezamenlijk bezig met de dagelijkse activiteiten van de stichting. Om de continuïteit te waarborgen en waardevolle kennis te behouden, vindt er ieder halfjaar een wissel plaats. Daarbij geldt tevens dat de secretaris na een halfjaar aantreedt als voorzitter.

voorzitter

Brenda Roelse

secretaris

Maaike Gosselaar

penningmeester

Eveline Scheffel

bestuurslid vastgoed

Bas Jonker

bestuurslid vastgoed

Eline van der Vossen

Raad van Toezicht

Het bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door een multidisciplinaire raad van toezicht, welke in ieder geval zetelt voor een periode van drie jaar. De Raad is belast met het beoordelen en goedkeuren van beslissingen zoals gemaakt door het dagelijks bestuur, en bewaakt hierbij de stichtingsdoelen zoals geformuleerd in de statuten. Zij is in de bestuurshiërarchie het orgaan met het ultieme beslisrecht. Naast de controlerende taak heeft zij ook nog een adviserende rol. De Raad bestaat uit professionals uit verschillende takken van de vastgoedwereld.

Sake Zijlstra

Voorzitter en coach

Sake is momenteel werkzaam aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waarbij hij specifiek gespecialiseerd is in volkshuisvesting.

Jos Melchers

Jos is momenteel directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling bij gemeente Rotterdam. Hiervoor was hij werkzaam bij MAB Development, KCAP architects&planners, MRP Development, Operatie NL en Melchers Vastgoed Consulting.

Meindert Booij

Meindert is architect en al ruim 32 jaar werkzaam bij architectenbureau Broekbakema. Hier is hij enige tijd co-directeur geweest. Daarnaast is hij lid geweest van ARK Gouda en is hij momenteel bestuurslid bij Stichting Atlas van Stolk.

Karel Sant

Karel is een interactieve gebiedsontwikkelaar en bestuurder van WoH BV. Daarnaast is hij commissaris en toezichthouder bij De Goede Woning Zoetermeer en Wijdezorg Zoeterwoude. Hiervoor bekleedde hij diverse management- en directiefuncties.

Marjolijn Versteegden-Bakker

Marjolijn is bouwkundig ir en architect opgeleid in Delft. Naast diverse rollen afgelopen 28 jaar bij Arcadis heeft ze ook bestuur Pensioenfonds Arcadis en bestuur BNA gedaan. Momenteel is zij de Global Solution Directeur voor Net Zero Facilities & sustainable communities bij Arcadis.

Oud-raadsleden

SHS Delft heeft enkele wisselingen gehad in de Raad van Toezicht. Hieronder is een overzicht te vinden van de oud-raadsleden van de stichting.

ere oud-raadslid

Theo Steinebach

oud-raadslid

David Struik

oud-raadslid

Joost Bomhoff

oud-raadslid & coach

Reinier van der Kuij

oud-raadslid

Hilde Remøy

 oud-raadslid

Mascha van Vuuren-Sanders

Adviesraad

Brede kennis die de afgelopen jaren is opgedaan door de eerdere besturen is terug te vinden in de Adviesraad. De raad is vertegenwoordigd door enthousiaste oud-bestuursleden met kennis van onze stichting. Deze input levert een synergie op die van grote waarde is, en de slagvaardigheid die onze stichting kenmerkt ten goede moeten komen.

SHS Delft bestaat al heel wat jaar en de stichting heeft al vele bestuursleden gehad. Via de link hieronder is een overzicht te vinden van alle bestuursleden van de stichting. 

Klik hier
voormalig
secretaris/voorzitter

Joost van Iersel

voormalig
secretaris/voorzitter

Noor Zaat

voormalig
penningmeester/bestuurslid vastgoed

Peter Baarda

voormalig
bestuurslid vastgoed

Bauke Meijer

voormalig
bestuurslid vastgoed

Anouk Wijnant