De organisatie

Huidige bestuur

SHS Delft wordt fulltime gerund door vijf studenten van de TU Delft. Het bestuur staat voor een periode van één jaar aan het hoofd van de stichting en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid vastgoed. Zij houden zich gezamenlijk bezig met de dagelijkse activiteiten van de stichting. Om de continuïteit te waarborgen en waardevolle kennis te behouden, vindt er ieder halfjaar een wissel plaats. Daarbij geldt tevens dat de secretaris na een halfjaar aantreedt als voorzitter.

voorzitter

Jelmar Broekman

secretaris

Joost van Iersel

penningmeester

Philip Chin A Pauw

bestuurslid vastgoed

Anouk Wijnant

bestuurslid vastgoed

Bauke Meijer

Raad van Toezicht

Het bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door een multidisciplinaire raad van toezicht, welke in ieder geval zetelt voor een periode van drie jaar. De Raad is belast met het beoordelen en goedkeuren van beslissingen zoals gemaakt door het dagelijks bestuur, en bewaakt hierbij de stichtingsdoelen zoals geformuleerd in de statuten. Zij is in de bestuurshiërarchie het orgaan met het ultieme beslisrecht. Naast de controlerende taak heeft zij ook nog een adviserende rol. De Raad bestaat uit professionals uit verschillende takken van de vastgoedwereld.

Mascha van Vuuren-Sanders

Voorzitter

Mascha is technisch opgeleid en bekleedde diverse directiefuncties bij Arcadis, Ballast Nedam en ENGIE. Ook was ze directeur Klant & Markt bij Alliander.

Sake Zijlstra

Coach

Sake is momenteel werkzaam aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waarbij hij specifiek gespecialiseerd is in volkshuisvesting.

Jos Melchers

Jos is momenteel directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling bij gemeente Rotterdam. Hiervoor was hij werkzaam bij MAB Development, KCAP architects&planners, MRP Development, Operatie NL en Melchers Vastgoed Consulting.

Meindert Booij

Meindert is architect en al ruim 32 jaar werkzaam bij architectenbureau Broekbakema. Hier is hij enige tijd co-directeur geweest. Daarnaast is hij lid geweest van ARK Gouda en is hij momenteel bestuurslid bij Stichting Atlas van Stolk.

Karel Sant

Karel is een interactieve gebiedsontwikkelaar en bestuurder van WoH BV. Daarnaast is hij commissaris en toezichthouder bij De Goede Woning Zoetermeer en Wijdezorg Zoeterwoude. Hiervoor bekleedde hij diverse management- en directiefuncties.

Oud-raadsleden

SHS Delft heeft enkele wisselingen gehad in de Raad van Toezicht. Hieronder is een overzicht te vinden van de oud-raadsleden van de stichting.

ere oud-raadslid

Theo Steinebach

oud-raadslid

David Struik

oud-raadslid

Joost Bomhoff

oud-raadslid & coach

Reinier van der Kuij

oud-raadslid

Hilde Remøy

Adviesraad

Brede kennis die de afgelopen jaren is opgedaan door de eerdere besturen is terug te vinden in de Adviesraad. De raad is vertegenwoordigd door enthousiaste oud-bestuursleden met kennis van onze stichting. Deze input levert een synergie op die van grote waarde is, en de slagvaardigheid die onze stichting kenmerkt ten goede moeten komen.

SHS Delft bestaat al heel wat jaar en de stichting heeft al vele bestuursleden gehad. Via de link hieronder is een overzicht te vinden van alle bestuursleden van de stichting. 

Klik hier
voormalig
secretaris/voorzitter

Mirthe Ebels

voormalig
secretaris/voorzitter

Sandy Prikanowski

voormalig
penningmeester

Cedric Hietbrink

voormalig
bestuurslid vastgoed

Jasper Duijsens