Abtswoude Bloeit!

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5114″ img_size=”full”][heading text=”HET PROJECT”][vc_column_text]

Abtswoude wordt een plek waar studenten en cliënten van Stichting Perspektief direct naast elkaar en direct naast ouderen komen te wonen. Stichting Perspektief biedt hulp aan personen die door ongelukkige omstandigheden economisch dakloos zijn geraakt. In plaats van deze doelgroepen van elkaar te scheiden wordt er gestreefd naar invullingen om dat sociale contact juist op te zoeken en te stimuleren. De studenten wonen voor het eerst op zichzelf en kunnen nauw contact met oudere, ervaren medebewoners daarom goed gebruiken. Voor de cliënten van Stichting Perspektief wordt dit een plek waar zij de kans krijgen om geleidelijk aan weer grip te krijgen op het leven en geheel op eigen tempo weer op eigen benen kunnen leren staan. Daarbij helpt het dat deze kwetsbare mensen, met een vaak moeilijke periode achter de rug, niet worden afgezonderd van de samenleving, maar juist in een complex wonen waar ontmoeting centraal staat.

Voor de ouderen zal deze herontwikkeling tenslotte bijdragen aan het tegengaan van de veelvoorkomende eenzaamheid. Het is niet zelden dat 65-plussers zich na hun pensioen eenzaam voelen. Volgens het Nationaal Ouderenfonds voelen circa 900.000 van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers zich eenzaam. Die eenzaamheid komt simpelweg voort uit te weinig sociaal contact. Een dagelijks praatje met iemand uit een jongere generatie kan dan veel verschil maken.

De multifunctionele ruimte op de begane grond zal worden ingezet om het contact te stimuleren en laagdrempelig te maken. Dit wordt een ontmoetingsplek voor de studenten, de cliënten van Stichting Perspektief, de aanleunbewoners en bewoners uit de buurt. Deze plek, waar men iedere dag terecht kan voor een kopje koffie of thee, wordt ingericht als ‘Woonkamer van de Wijk’. De Woonkamer van de Wijk is succesvol wanneer dit een plek is waar, voor iedere doelgroep, op ieder moment van de dag, wordt voorzien in de behoefte. Het programma zal in samenwerking met de beoogde gebruikers worden bepaald. Zodra wij zicht hebben op dat gewenste programma, zal er worden samengewerkt met de Veldacademie om ook het ontwerp van de ruimte daar op aan te laten sluiten.

Bij deze transformatie wordt er gebruikgemaakt van wat er al is. Abtswoude heeft een specifiek karakter dat zeker behouden zal blijven. Doordat het pand zich goed leent voor transformatie kan dat ook heel goed. Zo is er bij het ontwerp gekeken naar hoe het pand met minimale ingrepen weer aantrekkelijk gemaakt kan worden voor nieuwe bewoners met andere wensen en levensstijlen.

Onlangs heeft SHS Delft diverse fondsen toegekend gekregen voor culturele activiteiten in de Woonkamer van de Wijk. Het Stimuleringsfonds Gemeente Delft en Stichting DOEN hebben inmiddels een grote bijdrage geleverd. Mede door deze fondsen kan Delftspeil deze winter al beginnen met de eerste activiteiten in de Woonkamer onder de naam Paradijsvogels.

Voor meer informatie over het project kunt u kijken op www.abtswoudebloeit.nl of de sociale media van SHS Delft in de gaten houden. Sinds 14 januari 2019 is ook het extern procesboek van Abtswoude Bloeit beschikbaar om in te lezen. Deze is te vinden op de perspagina of via de volgende link: Extern procesboek Abtswoude Bloeit[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]