Relatieavond TU Delft en gemeente!

Relatieavond TU Delft en gemeente!

Op 18 december is Anneloes Tilman, voorzitter van SHS Delft, uitgenodigd om een pitch te geven bij de relatieavond van TU Delft en de gemeente. Aanwezig waren onder anderen het College van Bestuur van TU Delft en burgemeester Van Bijsterveldt. SHS Delft werd dit jaar ook uitgenodigd om te vertellen over haar rol bij de verbinding van de stad.

De relatieavond tussen TU Delft en de gemeente komt voort uit het convenant dat in november 2016 ondertekend is. In dit convenant zijn verschillende doelen gesteld:

  • De stad en campus moeten meer met elkaar verbonden worden;
  • Het ontwikkelen van de aantrekkingskracht van Delft voor innovatieve bedrijven;
  • De verbinding tussen studenten en andere inwoners van Delft bevorderen;
  • Gezamenlijk meer belangen uitdragen naar andere plaatsen.

Rol van studenten
Tijdens de pitch kon benadrukt worden welke belangrijke rol studenten spelen die zich niet slechts inzetten voor hun eigen studie en carrière, maar ook graag bij willen dragen aan de verbetering van Delft. In veel gevallen vormen zij de verbindende factor tussen gemeente en universiteit.

SHS Delft werd uitgenodigd om te vertellen over haar rol in de verbinding van studenten en andere bewoners. Abtswoude Bloeit, een project waarbij verschillende doelgroepen samenwonen in het pand, is misschien wel het meest representatieve voorbeeld voor de toekomst. Hoe mooi zou het zijn als verschillende bewoners elkaar vaker kunnen ondersteunen door de realisatie van meer van dit soort projecten?

De rol van TU Delft en gemeente Delft is essentieel in het stimuleren van studenten om meer te doen voor de stad. Contactlegging, kennisdeling en financiële middelen zijn essentieel voor een kleine studentenorganisatie als SHS Delft, waarbij de gemeente en universiteit van grote waarde zijn gebleken bij Abtswoude Bloeit!