Reporter Radio: Te dure asielzoekerscentra

Reporter Radio: Te dure asielzoekerscentra

Foto: Mark Bakker

De migratiecrisis van 2014-2015 heeft het COA onder hoge druk gezet. In korte tijd heeft zij veel noodopvang moeten realiseren om de toenemende stroom van asielzoekers te kunnen huisvesten. Hiervoor zijn er afspraken over financiële compensaties gemaakt met particuliere partijen en gemeenten. Nu de storm grotendeels is gaan liggen, rijzen er vragen op over de gemaakte afspraken, en verschijnen er (mogelijke) alternatieve manieren om de asielzoekers te huisvesten.

Reporter Radio, van kro-ncrv, heeft onderzoek gedaan naar het vastgoedbeleid van het COA. In dit onderzoek worden onder andere vraagtekens gezet bij de financiële vergoeding die vastgoedeigenaren krijgen voor het opvangen van asielzoekers. Alternatieven die ook gebruikt hadden kunnen worden zijn het realiseren van extra tijdelijke woonruimte, meer gebruik maken van leegstaand Rijksvastgoed of gebruik maken van ander leegstaand vastgoed.

SHS Delft is in kader van dit onderzoek benaderd om een snelle berekening te maken van het gebruik van een kantoorpand om asielzoekers op te vangen. De uitkomst van de berekening is naast een project van het COA gezet. Hieruit blijkt dat het financieel voordeliger is om een kantoorpand te transformeren dan om statushouders te huisvesten in een evenementenhal. Hierbij worden zelfs alle kosten van de realisatie van het project op de asielzoekers doorberekend terwijl de locatie, mits goed getransformeerd, na gebruik door het COA kan worden ingezet om de woningnood onder bijvoorbeeld studenten op te lossen. Dit geeft de mogelijkheid om met het geïnvesteerde geld een bijdrage te leveren aan twee maatschappelijke problemen. Echter is de opvang van asielzoekers in een evenementenhal in een korter tijdsbestek gerealiseerd dan een transformatie van een kantoorpand. Al ligt de woonkwaliteit van een goed getransformeerd kantoorpand wel hoger.

SHS Delft probeert met deelname aan het onderzoek niet de oplossingen die het COA onder veel tijdsdruk heeft geproduceerd te benadelen. Wel staat de stichting open voor het leveren van een bijdrage vanuit haar kennen en kunnen voor een maatschappelijk huisvestingsprobleem.

Afgelopen zondag, 5 juni 2016, is het onderzoek door Reporter Radio uitgezonden op Radio 1. Luister het item op Radio1.nl.
Oud-bestuurslid Lara Tjoa Li Ling schreef in haar blog eerder over dit onderwerp.