Sake Zijlstra aangetreden als nieuw Raadslid

Sake Zijlstra aangetreden als nieuw Raadslid

Sake Zijlstra is aangetreden als nieuw lid van de Raad van Toezicht van SHS Delft. Eens in de zes weken heeft het bestuur een vergadering met de Raad van Toezicht, bestaande uit professionals uit verschillende takken van de vastgoedwereld.

De Raad bestaat momenteel uit Mascha van Vuuren-Sanders, Reinier van der Kuij, Jos Melchers, Meindert Booij en sinds kort Sake Zijlstra. De Raad is verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van beslissingen zoals gemaakt door het dagelijks bestuur, en bewaakt hierbij de stichtingsdoelen zoals geformuleerd in de statuten. Naast de controlerende taak hebben de Raadsleden ook nog een adviserende rol.

Sake is daarnaast ook aangetreden als persoonlijke coach van het bestuur en stimuleert daarmee zowel het behalen van doelen binnen de stichting als de persoonlijke doelen van de bestuursleden van SHS Delft. Hij draagt hiermee ook bij aan een goede en inhoudelijke verbinding met de faculteit.

Naast deze nieuwe functies is Sake ook docent bij de faculteit bouwkunde aan de TU Delft, waarin hij specifiek gespecialiseerd is in volkshuivesting.

Meer te weten komen over de achtergrond van Sake Zijlstra, zijn proefschrift of de Raad van Toezicht in het algemeen? Klik dan op de links!