Als gekeken wordt naar de huisvesting in Nederland, valt op dat de woningnood enorm groot is. Dit geldt voor meerdere doelgroepen in de samenleving. Vooral studenten vinden het tegenwoordig erg lastig om een woning te vinden. Dit jaar is het in Delft zo erg dat nieuwe studenten (tijdelijk) op een camping staan, omdat ze geen kamer hebben kunnen vinden.

Over het algemeen is te stellen dat studenten niet lang in éénzelfde woning blijven. Gedurende de studieperiode verhuizen studenten regelmatig naar een andere woning. Daarnaast verandert hun woonvraag wanneer ze beginnen met werken. Te concluderen is dat studenten voor een korte periode een verblijf nodig hebben.

Tegelijkertijd is er op dit moment al ruimte om studenten tijdelijk te kunnen huisvesten. Juist moet dan gekeken worden naar de panden die al gebouwd zijn, maar tijdelijk niet gebruikt worden. In de levenscyclus van een gebouw is er namelijk vaak een moment dat een gebouw verandert van functie of (nog) geen nieuwe bestemming heeft. In deze cross-over periode komen panden voor een bepaalde tijd leeg te staan. Dit biedt kansen om deze ruimte te benutten door het gebouw tijdelijk te transformeren naar huisvesting voor studenten. De ingrepen voor de transformatie zijn projectafhankelijk en zijn passend bij de duur van het project. Hiermee wordt een duurzame oplossing geboden voor leegstaand vastgoed én wordt het tekort aan studentenwoningen gereduceerd.

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS Delft) is dan ook opgericht met een simpel en helder doel: het terugdringen van zowel leegstand en het kamertekort onder studenten. Dit realiseren we door leegstaand vastgoed te transformeren naar studentenwoningen.

Wanneer je kijkt naar andere maatschappelijke problemen die spelen in Nederland, valt op dat naast studenten, ook kwetsbare doelgroepen met een vergelijkbare vraag, op zoek zijn naar een woning. Daarom is door de jaren heen de focus van de stichting verbreed van enkel het huisvesten van studenten, naar het huisvesten van studenten mogelijk in combinatie met verschillende doelgroepen die een moeilijke positie hebben op de woningmarkt.

De organisatie heeft geen winstoogmerk. Hierdoor worden transformaties die voorheen geen kans van slagen hadden een stuk aantrekkelijker voor zowel investeerders, pandeigenaren als gebruikers.

WAT HEEFT SHS DELFT U TE BIEDEN?

Tot dusver heeft SHS Delft drie grote transformatieprojecten weten te realiseren in Delft: de studentenflat Aan ’t Verlaat, de Studentenpaviljoens daarnaast en Abtswoude Bloeit! Verder heeft de stichting meegedaan aan tenders en heeft ze een prijsvraag georganiseerd voor het ontwerp van de gemeenschappelijke ruimte van Jaagpad 1 in Rijswijk. Naast het realiseren van projecten heeft SHS Delft als doel om de opgedane kennis over tijdelijke transformatie te delen. Dit gebeurt aan de hand van colleges, workshops, rondleidingen en presentaties.

SHS Delft stelt bij projecten altijd als doel om een maatschappelijke meerwaarde te creëren voor bewoners en de omgeving. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door het creëren van een “Woonkamer van de Wijk”, zoals in Abtswoude Bloeit!. SHS Delft is altijd op zoek naar nieuwe innovatieve woonconcepten met een sociale betekenis.

SHS Delft heeft een aantal ‘producten’ die zij kan leveren. Deze zijn in vijf categorieën te differentiëren. De stichting kan aan de hand van deze producten samenwerken met (nieuwe) vastgoedinvesteerders en pandeigenaren.

Product 1: Tijdelijke transformatie

Het hoofddoel van SHS Delft is het transformeren van leegstaand vastgoed voor tijdelijk gebruik naar betaalbare woningen voor studenten. Dit kan mogelijk in combinatie met andere doelgroepen met een moeilijke positie op de woningmarkt. Door de realisatie van de drie projecten heeft SHS Delft veel kennis en ervaring opgedaan in het tijdelijk transformeren. Voor de uitvoering van een dergelijk project neemt de stichting zelf de belangrijkste stappen in het bouwproces op zich. Het initiatief wordt vaak door de stichting genomen, soms in samenwerking met investeerder(s). SHS Delft zorgt voor de ontwikkeling van het ontwerp, aanbesteding, regelt de vergunningen en biedt bouwbegeleiding. Het bestuur kan helpen bij de bewonersselectie en zal een grote rol spelen bij de kwaliteitsbewaking van het project na oplevering. Kortom, op gebied van tijdelijk transformeren is de stichting in staat veel te bieden aan zowel investeerders als pandeigenaren.

Product 2: Permanente transformatie

De stichting is weliswaar opgericht met het doel om panden voor tijdelijke periode te transformeren, maar het bestuur is ook bereid panden voor onbepaalde tijd te transformeren. Dit is tot 2019 nog niet gebeurd, maar kan zeker wel gedaan worden. Ook hier kan SHS zelf het hele bouwproces doorlopen. De stichting hoopt de ambitie om duurzaamheid volledig te kunnen integreren in haar eerste permanente project.

Product 3: Conceptontwikkeling

In tegenstelling tot projecten waar SHS van het begin tot einde betrokken is, doet zij ook aan conceptontwikkeling van leegstaande panden. Eerst wordt een casestudy naar een gebouw uitgevoerd waar één of meerdere conceptontwikkelingen uit voortkomen. Hierbij worden zowel het sociale als bouwkundige aspect onderzocht.

Wanneer een conceptoplossing vatbaar lijkt, is het bestuur in staat om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met de bijbehorende begrotingen. SHS zal vooral betrokken zijn bij de beginfase van het project. De uitvoering wordt in dit geval uitbesteed.

Product 4: Kennisdeling

Kennisdeling is één van de hoofddoelstellingen van SHS Delft. Het bestuur geeft regelmatig presentaties aan ontwikkelaars en investeerders over haar kennis en ervaringen. Ook geeft SHS colleges en workshops aan studenten of helpt ze start-ups die hun nieuwe (duurzame) technologieën willen uitproberen. Het bestuur is altijd bereid om advies te geven en haar bevindingen te delen met andere partijen.

Product 5: Prijsvragen/ontwerpworkshops

SHS is ook in staat om een case te initiëren waarbij anderen gestimuleerd worden om oplossingen te bedenken. Dit kan in de vorm van een prijsvraag of workshop zijn, waarin eigenaar/investeerder in samenwerking met het bestuur een jurerende rol speelt. De stichting hoeft niet betrokken te zijn bij de realisatie van het project, maar het graag bij het vinden van oplossingen voor een locatie of ruimte. In het verleden heeft SHS dit meerdere malen gedaan voor de gemeenschappelijke ruimte van Aan ’t Verlaat, Jaagpad 1 en het Stadsmakerscongres.

Interesse?

Heeft u interesse om met SHS samen te werken en één van de bovenstaande producten? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Voor nieuwe projecten zijn wij altijd op zoek naar (leegstaand-) vastgoed beheerders en investeerders. Ook wanneer u een beroep wilt doen op onze kennis en ervaring zijn wij beschikbaar.

Door middel van het onderstaande contactformulier, een mail te sturen naar info@shsdelft.nl of door te bellen naar (31+) 6 13 45 19 01 kunt u ons bereiken.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht