Zorg voor woonruimte

Zorg voor woonruimte

In de beginfase van SHS Delft bekeken mijn collega-bestuurders en ik verschillende leegstaande kantoorgebouwen in Delft en Rijswijk en onderzochten we of ze geschikt waren om te transformeren tot studentenwoningen. Niemand had destijds verwacht dat het eerste project van SHS Delft geen leegstaand kantoor maar een voormalige broeder- en zusterflat zou betreffen. Ondertussen is het duidelijk geworden dat zorgvastgoed zich vaak goed leent voor het realiseren van (tijdelijke) woonruimte.

De leegstand in het zorgdomein is door recente veranderingen in wet- en regelgeving drastisch toegenomen. Zorgvastgoed bestaat vaak uit kleine woonruimtes met een gemeenschappelijke ruimte. Hiermee lijkt de transformatie naar woonruimte voor bijvoorbeeld studenten een kleinere opgave dan bij kantoorruimtes, die vaak meer aanpassingen nodig hebben. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

 

Den Haag

In Den Haag is een voormalig verzorgingshuis getransformeerd tot een studentenhotel, een nieuw woonconcept dat uit Schotland komt. De vrij kleine kamers zien eruit als gewone hotelkamers, met bij aankomst een opgemaakt bed, een bureau en een badkamer. De luxere kamers hebben een klein keukentje. Ook zijn er gemeenschappelijke ruimtes, zoals een keuken en een fitnessruimte. De opzet van het verzorgingshuis is dus vrijwel geheel intact gelaten.

 

Leidschendam

Op het landgoed Schakenbosch in Leidschendam bevindt zich momenteel nog een inrichting voor jeugdgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg, maar andere gebouwen zijn leeg komen te staan. Deze panden worden nu als anti-kraak-woonruimte gebruikt, waarmee verloedering wordt tegengegaan. Ondertussen worden er plannen gemaakt voor nieuwbouw en transformatie van de oude gebouwen. Hopelijk kan men over enkele jaren ook in Leidschendam terugkijken op een geslaagde transformatie van een voormalig zorggebouw naar een gewild woongebouw.

 

Rotterdam

In samenwerking met de Veldacademie en woningcorporatie Woonbron heb ik in de laatste fase van mijn studie een ontwerp gemaakt voor de transformatie van een voormalige serviceflat tot een woonomgeving voor het leven (met reguliere woningen voor alle leeftijden). Door de gunstige ligging ten opzichte van het openbaar vervoer en winkels is de flat interessant voor velen. Om van de flat weer een aantrekkelijke plek te maken, heb ik voorgesteld het gebouw toegankelijk te maken voor iedereen. Voormalige gemeenschappelijke ruimten bieden mogelijkheden voor deze publieke voorzieningen.

Het door SHS Delft gerealiseerde project Aan ’t Verlaat is een prachtig transformatieproject, waarbij zorggebouwen zijn getransformeerd tot woongebouwen. Maar er zijn dus meer goede voorbeelden. Bovenstaande projecten laten zien dat leegstaand/vrijkomend zorgvastgoed een oplossing kan bieden voor de toenemende vraag naar kleine en goedkope woonruimte.